Herinrichting Boëms-Jeu


DIT PROJECT IS UITGEVOERD

Inleiding

Op dit moment voeren we werkzaamheden uit rondom de driesplitsing van de Kabroekse Beek in America (Horst aan de Maas), precies achter café Boëms-Jeu. De focus ligt op de Kabroekse Beek en Grauwveen. Bij hevige regenval stijgt het waterpeil in de waterloop Grauwveen snel. Dit zorgt ervoor dat de stuw bij de uitmonding in de Kabroekse Beek snel moet kunnen reageren. De schuif in de stuw moet met de hand bediend worden en is dus afhankelijk van een medewerker. Dit belemmert de nauwkeurigheid van het peilbeheer. We ondernemen actie om de situatie te verbeteren.

Projectdoel

 • Vermindering van onderhoudsbehoefte, doordat het inlaatwerk en de overkluizing vervallen
 • Verkleinen van de kans dat gebieden onder water komen te staan, doordat de stuw sneller reageert
 • Efficiënter en effectiever onderhoud en beheer aan de stuw, door volledige automatisering en verbeterde toegankelijkheid

Wat hebben we gedaan?

 • We verlegden watergang Grauwveen
 • We verwijderden de overkluizing. Dit is het gedeelte van de watergang die onder de parkeerplaats van het café via een buis doorloopt.
 • We vervingen het bestaande verdeelwerk door een nieuwe geautomatiseerde stuw
 • We installeerden een geautomatiseerde vuilvanginstallatie

Planning

De oplevering van het project vindt 5 september 2023 plaats.

Betrokkenen bij project

 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Dorpsraad America
 • Provincie Limburg
 • Europese Unie

Het project komt tot stand met steun van het ELFPO, 'Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland'.

Logo_POP3_EU

logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met het projectteam via projectcommunicatie@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.