Herinrichting Geleenbeek Daniken


Inleiding

Sinds 2009 werkt Waterschap Limburg samen met gemeenten aan het ontwikkelen en herinrichten van het Geleenbeekdal van de bron in Benzenrade tot in Sittard. Deze ontwikkeling heeft de naam ‘Corio Glana’ gekregen. Inmiddels is een groot aantal delen van het Geleenbeekdal, ook wel highlights genoemd, aangepast. Nu zijn de highlights 16 en 17 aan de beurt. Deze liggen in Daniken. Meer precies: het gebied van de Biesenweg in Geleen tot de Beekstraat in Munstergeleen.

Projectdoel

Waterschap Limburg wil de beek zo natuurlijk mogelijk inrichten. Hierbij is het belangrijk dat planten en dieren in het gebied meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen in het beekdal. Met deze ontwikkeling willen we voldoen we aan de ecologische eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook het verminderen van wateroverlast is een belangrijk doel. Hierbij streven we naar het beschermingsniveau T=25. Dit betekent dat de kans op wateroverlast gemiddeld 1 keer in de 25 jaar mag zijn.image-20220331143103-1

Wat gaan we doen?

 • Het beekdal natuurlijker inrichten met meer kansen voor planten en dieren;
 • De beek geschikt maken voor vismigratie, waarbij vissen de beek gebruiken om van de ene naar de andere plek te komen;
 • Het projectgebied klimaatrobuust inrichten;
 • Het beekdal zo goed mogelijk inzetten voor het bergen van water om wateroverlast te beperken;
 • Kansen voor recreatie benutten.

Planning

 • Planvoorbereiding loopt,
 • Start procedures: 1e helft 2024,
 • Start uitvoering beoogd: begin 2025.

Betrokkenen bij project

 • Gemeente Sittard-Geleen;
 • Gemeente Beekdaelen;
 • Waterschapsbedrijf Limburg;
 • Natuurmonumenten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met Omgevingsmanager Kim Baeten. Dit kan, tijdens kantooruren, via telefoonnummer +31 6 14707575 of per e-mail naar k.baeten@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.