Gemaal Tongerlo


Inleiding

Het gemaal in Tongerlo ten Noorden van Maasbree willen we vervangen. Op dit moment is het gemaal een assetknelpunt. Dit betekent dat we het gemaal gaan vervangen en dat we toetsen of het watersysteem nog optimaal functioneert. Om dit op te lossen onderzoeken we diverse mogelijkheden en stellen we samen met de omgeving een nieuw ontwerpprojectplan op.

Projectdoel

  • Waterstroming dat vanuit bovenstrooms richting het gemaal stroomt verbeteren
  • Inzakkende oevers langs de Tongerlo verminderen waar mogelijk
  • Levensduur van het gemaal verbeteren, door deze minder regelmatig te laten aan- en afslaan
  • Capaciteit van het gemaal vergroten, zodat extreme waterafvoer opgevangen en verwerkt kan worden

Wat willen gaan we doen?

  • We maken een nieuwe watergang, waardoor het water via de Lange Heide afgevoerd en verwerkt kan worden
  • We verplaatsen het gemaal bij Tongerlo, maken deze groter en zorgen voor een nieuwer systeem

Planning

Inloopbijeenkomst 11 mei 2023

Op donderdagavond 11 mei organiseerden we van 17:00 tot 20:00 een informatiebijeenkomst in Hoës van Bree aan het Kennedyplein 5 in Maasbree. Tijdens deze informatiebijeenkomst zijn ideeën uitgewisseld voor de planvorming.

Op dit moment zijn we in gesprek met direct betrokkenen om het knelpunt op te lossen en het ontwerpprojectplan verder op te stellen.

De uitvoering staat vooralsnog gepland in het najaar van 2024. Tot die tijd wordt het plan voorbereid.

Betrokkenen bij project

  • Gemeente Peel en Maas
  • Direct omwonenden
  • Provincie Limburg

Het project komt tot stand met steun van het ELFPO, 'Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland'.

Logo_POP3_EU

logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Kelly Nijsten. Dit kan telefonisch via +316 517 393 75 of per e-mail via k.nijsten@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.