Schade bij dijkversterking


Veiligheid voorop. Daarom werkt Waterschap Limburg aan sterke dijken. Een dijkversterking kan ingrijpend zijn. Ondanks dat we de plannen en de uitvoering zo zorgvuldig mogelijk voorbereiden kan de dijkversterking schade met zich meebrengen.

In sommige gevallen heeft u recht op een schadevergoeding. We maken regelmatig mee dat iemand meent recht te hebben op een vergoeding, maar dat dit in de praktijk niet zo blijkt te zijn. Of minder dan verwacht. Om teleurstellingen te voorkomen, informeren we u over de procedures en denken we aan de voorkant graag met u mee.

Er zijn verschillende typen schade:

  • Schade veroorzaakt door een plan/besluit

Bekijk de webpagina schade bij dijkversterkingsprojecten  voor meer informatie, hoe u een verzoek kunt indienen en welke procedure geldt. Dit staat ook beschreven in de regeling Nadeelcompensatie van Waterschap Limburg.

  • Schade veroorzaakt tijdens de uitvoering

Ook tijdens de uitvoering kan er onverhoopt schade optreden, bijvoorbeeld door de aannemer of door een medewerker van het waterschap.

Bekijk de webpagina schade bij dijkversterkingsprojecten  voor meer informatie.

U vindt er bijvoorbeeld hoe u een verzoek kunt indienen en welke procedure geldt. U meldt deze schade direct bij de veroorzaker. Voor het melden van schade veroorzaakt door de aannemer richt u zich tot de aannemer en bij schade veroorzaakt door het waterschap kunt u gebruik maken van de link rechts naar het schadeformulier (Digi-ID benodigd).

Heeft u vragen?

Dat kunnen we ons voorstellen. Neem gerust contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.