Nieuws Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well


Terugblik informatieavond

We kijken terug op een goed bezochte informatieavond op 22 januari in MFC De Buun. Ruim 90 geïnteresseerden bezochten de avond en gingen met ons en elkaar in gesprek. Er werden goede vragen gesteld. Onze collega’s hebben onder meer een toelichting gegeven op de voorkeurstracés voor de dijken de beoogde inrichting van het gebied.

Was u niet aanwezig? Bekijk dan de posters van deze avond op onze website. Of wilt u meer weten over de voorkeurstracés en de afwegingen? Kijk dan in de digitale werkatlas.

Na afloop van de avond is een enquête verstuurd naar het tevredenheidspanel. Deze enquête is naar 148 personen gestuurd en door 17 bezoekers van de avond ingevuld.

resultaten stakeholderjourney-well-1

Het merendeel van de respondenten was tevreden (35%) of zeer tevreden (59%). Inmiddels hebben we vier keer een enquête verstuurd naar het panel. Het is fijn om te zien dat het aantal tevreden bezoekers is toegenomen ten opzichte van de eerdere bijeenkomsten. Dat is te zien in onderstaande tabel. De bezoekers geven aan de gegeven informatie duidelijk is en dat er voldoende medewerkers aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

resultaten stakeholderjourney - trend weergave

We gaan altijd in gesprek met personen die ontevreden zijn. De feedback gebruiken we om te zorgen dat de communicatie beter aansluit bij de behoeftes in het gebied. Bent u nog geen lid van dit panel? Meld u dan aan via dit formulier. Uw mening over onze communicatie met u stellen we zeer op prijs.

Participatiemomenten 2024

Naast de inloopbijeenkomst zijn dit jaar ook voor deelgebieden ’t Leuken, Oud Well – Achtertuinen en Oud Well - Midden ontwerpsessies georganiseerd om de ontwerpen verder uit te werken. Voor een aantal andere deelgebieden zijn ook sessies gepland. Ook is de Omgevingswerkgroep in januari bij elkaar gekomen. In de Omgevingswerkgroep en ontwerpsessie Oud Well - Midden is gesproken over de toekomstige inrichting van het dorpsplein in Oud Well en parkeren. Tijdens de volgende Omgevingswerkgroep wordt gesproken over aanbesteding richting de aannemer en recreatieve routes in het gebied. Nieuwsgierig naar wat er besproken is in de Omgevingswerkgroep? De gespreksverslagen worden op onze website gepubliceerd. Of heeft u vragen over ontwerpen bij uw woning in Well? U kunt altijd contact opnemen met ons omgevingsteam via dijkversterking@waterschaplimburg.nl of 06-38568255.

Bekijk onze film over het project

Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well is een veelomvattend project. Wat we met dit project willen bereiken, hebben we vertaald naar deze film. Wij zijn trots op het eindresultaat. Kijkt u met ons mee?

Gastcollege ‘watermanagement en de Groene Rivier bij Emerson College

Omgevingsmanager Ellen te Boekhorst heeft op 14 februari een gastcollege over watermanagement en Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well gegeven aan studenten van Emerson College op Kasteel Well. Aansluitend gingen de internationale studenten mee het veld in om het projectgebied te bezoeken.

Ellen te Boekhorst met studenten Emerson College in Well