Zoeken in onze regelgeving


De regels van Waterschap Limburg zijn vastgelegd in verordeningen, beleidsregels en overige besluiten. In deze verordeningen zijn de procedures geregeld waaraan inwoners, ondernemers en het waterschap zich moeten houden. U kunt door middel van de zoekfunctie alle verordeningen opzoeken en inzien.

Let op: 
Afhankelijk van de datum die u aangeeft, geldt de verordening van het werkgebied van het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei of Waterschap Roer en Overmaas.

Twijfelt u welke regeling van toepassing is? Neemt u gerust contact met ons op.

Zoeken in de regelingen

Zoeken in de regelingen
Zoekbereik
Besloten door
Externe grondslagen