Zoeken in onze regelgeving


De regelgeving van Waterschap Limburg is vastgelegd in verordeningen. In deze verordeningen zijn de procedures geregeld waaraan inwoners, ondernemers en het waterschap zich moeten houden. U kunt door middel van de zoekfunctie alle verordeningen opzoeken en inzien.

Let op:
Soms geldt de verordening van het werkgebied van het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei of Waterschap Roer en Overmaas.

Twijfelt u welke regeling van toepassing is? Neemt u gerust contact met ons op.

Zoeken in de regelingen

Zoeken in de regelingen
Zoekbereik
Besloten door
Externe grondslagen