Omgevingswet


Banner

In 2024 is de Omgevingswet van kracht

De nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 januari 2024.  Deze wet vervangt 26 bestaande wetten tot één wet met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Dit wordt gedaan, omdat de huidige wetgeving te versnipperd en te complex is geworden. Doel van de Omgevingswet is om op een doelmatige wijze een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te creëren, beheren, gebruiken en ontwikkelen. Dit op basis van vertrouwen van overheden onderling, overheden en burgers en bedrijven. Het motto van de Omgevingswet is: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. Door informatie digitaal met elkaar te delen via een  digitaal stelsel wordt  voor de burger gemakkelijker en gaat de besluitvorming sneller.

Omgevingsloket

DSO

Het omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samenkomt.

De Omgevingswet

herinrichting tungelroyse beek

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort.

Participatie

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen.

Veelgestelde vragen

Hier vind u de meest gestelde vragen en antwoorden over de Omgevingswet.