Herinrichting Lollebeek en Castenrayse Vennen officieel van start


Arnold+uitleg

De start van het project ‘Herinrichting Lollebeek en Castenrayse Vennen’ is vrijdag 11 maart jongstleden feestelijk gemarkeerd. Dit project past binnen het Uitvoeringsprogramma Maasgaard. Binnen dit programma werken Waterschap Limburg, de Provincie Limburg, de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray samen om invulling te geven aan natuurdoelen, een robuust watersysteem, landbouw en leefbaarheid.

Bij het project ‘Herinrichting Lollebeek en Castenrayse Vennen’draait het om het herstellen en omleiden van de Lollebeek en het verminderen van de verdroging van de Castenrayse Vennen. "De afgelopen jaren hebben laten zien dat het belangrijk is om te komen tot een waterrobuust Limburg. Ook dit project draagt daar aan bij. Daarnaast krijgen natuur en biodiversiteit extra aandacht”, aldus dagelijks bestuurder Arnold Jansen.

Bomen planten

Het project wordt uitgevoerd door het bedrijf ‘Vissers-Ploegmakers’ uit Oss. In het najaar van 2021 is gestart met de uitvoering van het project. Volgens planning zal in de loop van het voorjaar van 2022 het werk worden afgerond.  Waterschapbestuurder Arnold Jansen, gedeputeerde Geert Gabriels, wethouder Eric Beurskens van de gemeente Horst aan de Maas en wethouder Jan Jenneskens van de gemeente Venray hebben samen met het hoofd Staatsbosbeheer Limburg Peter van de Rijdt de start van de werkzaamheden gemarkeerd met het planten van een aantal bomen in het projectgebied. De Dorpsraad van Castenray luidde het project in met de onthulling van een bankje bij het Schaatsven. Met de uitvoering van het project ‘Herinrichting Lollebeek en Castenrayse Vennen’ worden een aantal doelen van de verschillende organisaties in één keer opgepakt en ingevuld.

Herstel natte natuurparel Castenrayse Vennen

Voor de natte natuurparel Castenrayse Vennen worden maatregelen genomen om het peil in dit natuurgebied te verhogen. Verder wordt het gebiedseigen water (regenwater en kwelwater) vastgehouden en wordt de Lollebeek met het ‘gebiedsvreemde’ water omgeleid. Dit is water van buiten het gebied dat een andere kwaliteit heeft dan het gebiedseigen water. Daarmee wordt de basis gelegd voor het herstellen van de natte natuurparel.

Herinrichting Lollebeek

De Lollebeek wordt robuust ingericht zodat deze voldoet aan haar natuurfunctie. Ook wordt de beek omgelegd om de Castenrayse Vennen, afgestemd op het behoud van een duurzame positie van de landbouw in de directe omgeving.

Realisatie ecologische verbinding

Het ecologisch verbinden van het ‘Landgoed de Gortmeule’ met de Castenrayse Vennen. Hierbij wordt ruimte gemaakt voor het vasthouden en opvangen van water in droge en extreem natte perioden. Zo worden afvoerpieken en -dalen verminderd.

Herstel van het Schaatsven

Het binnen de Castenrayse Vennen gelegen ‘Schaatsven’ wordt grotendeels hersteld. Samen met de dorpsraad van Castenray worden maatregelen genomen om de beleving van dit ‘Schaatsven’ en omgeving te vergroten.

De ‘Herinrichting Lollebeek en Castenrayse Vennen’ is een project uitgevoerd door De Maasgaard. Waterschap Limburg is trekker van het project. In samenwerking met de Provincie Limburg, de gemeente Venray, de gemeente Horst aan de Maas, de LLTB, Staatsbosbeheer, de Dorpsraad Castenray en Landgoed de Gortmeule.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op onze projectensite of via Sophie Nijskens.  06 - 12186070 of per e-mail naar s.nijskens@waterschaplimburg.nl