Bewonersavond Worm in Landgraaf

Gepubliceerd op 9 november 2023

Waterschap Limburg houdt maandag 27 november aanstaande een bewonersavond over de herinrichting van de Worm. Tijdens deze avond wordt de voorkeursvariant van een meer natuurlijke Worm gepresenteerd voor het traject van het NATO-depot tot aan de RWZI in Rimburg. De avond wordt gehouden in de Rimburgerhoeve, Rimburgerweg 176 in Landgraaf. De inloop is vanaf 19.15 uur en het programma start om 19.30 uur.

De Worm ontspringt in het Aachener Wald en mondt nabij Heinsberg uit in de Roer. Op het traject van het NATO-depot tot aan de RWZI in Rimburg voldoet de beek niet aan de eisen die horen bij een natuurlijk beeksysteem. Deze eisen zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). ‘Door meer variatie in het beekprofiel te brengen en meer begroeiing langs de beek, kan de Worm voldoen aan de eisen in de KRW. We verbeteren de waterkwaliteit en de omstandigheden voor plant en dier', stelt Arnold Jansen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg.

Samenwerking

Het waterschap is nu zo ver dat we een voorkeursvariant kunnen presenteren. Hierbij hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen vanuit de omgeving. Deze wensen en ideeën zijn tijdens eerdere bewonersavonden en keukentafelgesprekken verzameld.

Door het grensoverschrijdende karakter van de Worm heeft het waterschap overlegd met Duitse partners zoals de Gemeinde Herzogenrath, Gemeinde Übach-Palenberg en het Wasserverband Eifel-Rur. Op Nederlands grondgebied geldt dit voor onder meer de provincie Limburg en de gemeenten Kerkrade en Landgraaf.

Aanmelden

De avond in de Rimburgerhoeve is vrij toegankelijk. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Heeft u al vragen? Stel deze dan via het aanmeldformulier. Bent u verhinderd voor deze bijeenkomst maar wordt u wel graag op de hoogte gehouden? Dan kunt u dit ook op het formulier aangeven.

Meer informatie over dit project vindt u op:  www.waterschaplimburg.nl/herinrichtingworm.