We houden de waterstanden continu goed in de gaten

Laatst gepubliceerd op 28 november 2023 (om 12:14)

De afgelopen tijd heeft het veel geregend. Het beeksysteem is inmiddels behoorlijk vol. Veel en langdurige neerslag doet de afvoer en waterpeilen stijgen en daarna in drogere periodes ook weer dalen. Hieronder vindt u de meest actuele informatie over de waterafvoeren in ons werkgebied.

Update 28-11-2023 11:30 uur


Oktober 2023 was de natste oktobermaand ooit gemeten, ook november was buitengewoon nat.  Enkele beken waaronder de Grote Molenbeek en de Roggelse Beek laten zeer hoge afvoeren zien.

In reactie op de verhoogde waterstanden heeft het waterschap maatregelen genomen. Ook vannacht hebben onze medewerkers de hele nacht doorgewerkt om de situatie nauwlettend in de gaten te houden en waar nodig maatregelen te treffen. Zo werden er bijvoorbeeld extra inspecties uitgevoerd op kritieke punten langs de Geul. Gelukkig gaven deze inspecties geen aanleiding tot zorgen. Noordelijker in de provincie bij de Moost werden wel extra maatregelen genomen. Hier hebben onze medewerkers een extra pomp geplaatst om eventuele wateroverlast te beheersen.

Moost

Pompen Moost

Omgeving

We hebben afgelopen nacht ongeveer 20 meldingen ontvangen, waarvoor we onze dank uitspreken aan de alerte inwoners.

Op dit moment zien we dat de waterstanden weer beginnen te dalen en de weersvoorspellingen geven aan dat het de komende dagen droger zal worden. We blijven  waakzaam en staan paraat om indien nodig snel te handelen.

Update waterstanden maandag 27 november 17:45 uur

De afgelopen dagen is er niet veel neerslag gevallen. Om 15.00 uur vandaag was er in Noord-Limburg 25 mm regen gevallen, op een enkele plaats 30 mm. In Midden- en Zuid-Limburg was dit 15 – 20 mm. Vanavond en vannacht komt er nog zo’n 3-6 mm bij. Na het dalen van de waterstanden afgelopen weekend, loopt nu het toch al verzadigde systeem weer snel vol. Na morgen komen er relatief droge dagen aan waardoor de waterstanden weer kunnen zakken.

In Noord-Limburg kan de neerslag leiden tot wateroverlast op sommige locaties. Zoals het nu uitziet, stijgt de afvoer in de Geul vannacht tot 15 m3/s. Door werkzaamheden wordt het water in de Geul omgeleid. Daardoor staat er wellicht water op ongebruikelijke plekken. Maar dit leidt niet tot problemen. Voor de Roer geldt een verwachting tot 50 m3/s morgenvroeg 11.00 uur.

We houden de situatie scherp in de gaten. Is het nodig, dan kunnen we direct maatregelen nemen.

Een melding doen?

Dringende meldingen over wateroverlast kun je melden via Meldkamer water door te bellen naar 0800 – 0341 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Heeft u vragen over de hoge waterstanden of ervaart u overlast? Meld het via ons meldingenformulier op onze website of via het algemene nummer 088 – 88 90 100.

Waterstandenapp

Wilt u meer informatie over actuele waterstanden, ga naar https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/waterbeeld-limburg/.

Of download de waterstandenapp van Waterschap Limburg via Google Play of de App Store.

Update 24 november 2023 om 15:00 uur

De afgelopen dagen is er niet veel neerslag gevallen. Daardoor zijn de waterstanden in de beken gedaald. We verwachten vandaag en morgen ongeveer 15 mm regen. Deze neerslag heeft een buiig karakter. Zondag lijkt redelijk droog te verlopen.

Door de lagere waterstanden, maar ook door de maatregelen die we hebben getroffen de afgelopen tijd, is er meer bufferruimte in ons watersysteem. De knelpunten zijn opgepakt. De verwachte neerslag zal waarschijnlijk niet tot problemen leiden. Lokaal kunnen mensen in het noorden van Limburg nog wel wateroverlast ervaren. We verwachten voor de Maas, de Roer en de Geul geen problemen.

We blijven in de Centrale Regiekamer en buiten de situatie nauwlettend in de gaten houden.

Een melding doen?

Heeft u vragen over de hoge waterstanden of ervaart u overlast? Meld het via ons meldingenformulier op onze website of via het algemene nummer 088 – 88 90 100.

Waterstandenapp

Wilt u meer informatie over actuele waterstanden, ga naar https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/waterbeeld-limburg/

of download de waterstandenapp van Waterschap Limburg via Google Play of de App Store.

Update 21 november 2023 om 13.00 uur

De weersverwachting voor komende week geeft aan dat het nagenoeg droog blijft in Limburg. Dat heeft een positief effect op de afvoeren van onze beeksystemen. De waterafvoer van de Maas is rustig en zal schommelen rond de 850 m3/s. Door het stuwbeheer in België kan de Maas de komende dagen voor korte tijd iets gaan stijgen. Dit zal in ons werkgebied niet voor problemen zorgen. De verwachtingen voor de waterafvoer van de Geul en de Roer waren rustig en zullen dat ook blijven.

Vanaf vrijdag wordt er meer neerslag voorspeld. Of dit wederom in het noorden van Limburg tot problemen zal leiden, is afhankelijk of en waar de neerslag valt. Wij houden de waterstanden en de waterafvoeren nauwlettend in de gaten.

Melding doen?

Heeft u vragen over de hoge waterstanden of ervaart u overlast? Meld het via ons meldingenformulier op onze website of via het algemene nummer 088 – 88 90 100.

Waterstandenapp

Wilt u meer informatie over actuele waterstanden, ga naar https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/waterbeeld-limburg/

of download de waterstandenapp van Waterschap Limburg via Google Play of de App Store.

Update 19 november 2023 om 13.45 uur

Afgelopen nacht en ochtend is er in ons werkgebied weinig tot geen neerslag gevallen. Voor vandaag verwachten we 5 mm neerslag. Morgen zal het naar verwachting ook 5 mm gaan regenen. We voorzien hierbij weinig tot geen problemen voor de waterafvoer in ons werkgebied. De Maas zal onder de 1000 m3/s blijven. Voor de Roer en de Geul verwachten we ook geen hoge waterstanden. In de Centrale Regiekamer volgen onze collega’s de waterstanden nauwlettend en ook onze inspecteurs houden de situatie buiten scherp in de gaten.

Update 18 november 2023 om 17.30 uur

Vanmiddag heeft het geregend en is er zo’n 5 mm neerslag gevallen. Volgens de voorspellingen zal het vanavond en vannacht ongeveer 10 mm gaan regenen. We voorzien hierbij weinig tot geen problemen voor de waterafvoer in ons werkgebied. De voorspelling voor de waterafvoer van de Maas is hetzelfde gebleven. De verwachtingen voor de waterafvoer van de Geul en de Roer waren rustig en zullen dat ook blijven.

We blijven de waterstanden in de hele provincie scherp in de gaten houden. Onze inspecteurs bekijken de situatie buiten en in de Centrale Regiekamer volgen collega’s de waterstanden 24 uur per dag.

Melding doen?

Heeft u vragen over de hoge waterstanden of ervaart u overlast? Meld het via ons meldingenformulier op onze website of via het algemene nummer 088 – 88 90 100.

Update 18 november 2023 om 13.00 uur

Afgelopen nacht en ochtend is er in Limburg weinig tot geen neerslag gevallen. Toch blijft het lokaal in het noorden van Limburg erg nat. De voorspelling is dat het vanmiddag weer gaat regenen. Momenteel staan er twee containers met noodwaterkeringen klaar in de loods van Horst. Dit noodmaterieel kunnen we snel inzetten als dat nodig is. Op dit moment denken we niet dat het nodig zal zijn.

We blijven de waterstanden, waterafvoer en de verwachte neerslag goed in de gaten houden. Enerzijds via de meetsystemen, anderzijds via de inspecteurs die zelf in het gebied aanwezig zijn.

Update 17 november 16.00 uur

De afgelopen 24 uur is er weinig tot geen neerslag gevallen in ons werkgebied. De situatie ten opzichte van eerdere dagen is daardoor ongewijzigd gebleven of zelfs iets verbeterd. Lokaal is het in het noorden van Limburg nog erg nat.

Weersverwachting weekend

Op zaterdag en zondag wordt er in heel Limburg 15 tot 25 mm regen verwacht. Of dit wederom in het noorden van Limburg tot problemen zal leiden, is afhankelijk of en waar de neerslag valt. De Roer zal naar verwachting licht stijgen, maar we verwachten hierbij geen wateroverlast. Voor de Geul verwachten we ook geen problemen.

Verwachting Maas

De afvoer van de Maas zal volgens Rijkswaterstaat dit weekend opnieuw gaan stijgen. Op zondagochtend wordt een waterstand van 1.050 m3/s verwacht. Er zit nog enige onzekerheid in de weersverwachtingen, waardoor afvoeren tussen de 1.100  en 1.200 m3/s niet uit te sluiten zijn.

Meer info over de verwachting rondom de Maas via Waterafvoer - Rijkswaterstaat Waterinfo (rws.nl).

Stuwen verlagen

Afgelopen weken hebben we stuwen lager gezet. We gaan komende tijd nog meer stuwen verlagen om het watersysteem meer ruimte te geven. Dit doen wij in overleg met hydrologen (waterdeskundigen) en inspecteurs. We beoordelen per stuw wat het effect is benedenstrooms, om wateroverlast op andere plekken te voorkomen. Zodra de omstandigheden het weer toelaten, gaan de stuwen weer in de hogere stand.

Andere maatregelen

We treffen voor de zekerheid ook andere maatregelen. Momenteel staan er twee containers met noodwaterkeringen klaar in de loods van Horst. Dit noodmaterieel kunnen we snel inzetten als dat nodig is. Op dit moment denken we niet dat het nodig zal zijn. We blijven ondertussen maaiwerkzaamheden uitvoeren waar dat nodig is.

Melding doen?

Heeft u vragen over de hoge waterstanden of ervaart u overlast? Meld het via ons meldingenformulier op onze website of via het algemene nummer 088 – 88 90 100.

Waterstandenapp

Wilt u meer informatie over actuele waterstanden, ga naar https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/waterbeeld-limburg/

of download de waterstandenapp van Waterschap Limburg via Google Play of de App Store.

Meldkamer water

Dringende meldingen over wateroverlast kan je melden via Meldkamer water door te bellen naar 0800 – 0341 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Update 16 november 2023 om 17.15 uur

De weersverwachting voor de komende 48 uur geeft aan dat het nagenoeg droog blijft in Limburg. Dat heeft een positief effect op de afvoeren van onze beeksystemen. Toch dalen de waterstanden langzamer dan normaal omdat de beken erg vol zijn. Op dit moment is op vijf plaatsen in Limburg nog wateroverlast. Dat gaat om ondergelopen akkers en weilanden. We blijven ondertussen maaiwerkzaamheden uitvoeren waar dat mogelijk is.

Melding doen?

Ondervindt u overlast van de hoge waterstand, meld het dan bij ons via het meldingenformulier op de website of via het algemene nummer 088 – 88 90 100.

Update: 16 november 2023 om 10.15 uur

Er is afgelopen nacht weinig tot geen neerslag gevallen in ons werkgebied. Daardoor is de situatie ten opzichte van woensdagmiddag 17 uur niet of nauwelijks gewijzigd. De weersverwachting voor vandaag is gunstig. Er wordt weinig tot geen neerslag verwacht. Wij houden de waterstanden en de waterafvoeren nauwlettend in de gaten.

Melding doen?

Heeft u vragen over de hoge waterstanden of ervaart u overlast? Meld het via ons meldingenformulier op onze website of via het algemene nummer 088 – 88 90 100.

Update: 15 november 2023 om 17:00 uur

Ondanks de relatief droge woensdag is er op dit moment op acht plaatsen in Limburg sprake van wateroverlast. Het gaat daarbij voornamelijk om weilanden en akkers die zijn ondergelopen in Noord-Limburg.

We proberen de waterstanden in deze gebieden zo laag mogelijk te houden, door bijvoorbeeld de stuwen laag te zetten waardoor het water beter afgevoerd kan worden. Daarbij moeten we er wel rekening mee houden dat een actie in het ene gebied gevolgen kan hebben voor de waterstand elders in het stroomgebied van een beek.

Weersverwachting

De weersverwachting voor donderdag is voor de waterstand gunstig (er wordt weinig regen voorspeld voor Limburg en de omringende gebieden). Voor de dagen daarna zijn de voorspellingen nog niet stabiel genoeg.

We houden de waterstanden, waterafvoer en de verwachte neerslag goed in de gaten. Enerzijds via de meetsystemen, anderzijds via de inspecteurs die zelf in het gebied aanwezig zijn.

Zuid-Limburg

Voor de Maas en de Geul zijn er op dit moment nog geen hoge waterstanden te verwachten. De situatie zoals in het bericht van 14 november (hieronder) is niet gewijzigd.

Maatwerk

Op plaatsen waar het mogelijk is en het dus geen negatieve gevolgen heeft voor de omgeving, blijven de stuwen in de hoge stand staan. Dit betekent dat er meer water wordt vastgehouden. Dit doen we om de grondwatervoorraad in het voorjaar op peil te hebben. Bij klachten, voor maaiwerk of voor oogstwerkzaamheden kunnen de stuwen verlaagd worden. We bieden graag maatwerk.

Berichtgeving: 14 november 2023 om 17.00 uur

Waterschap Limburg houdt de waterstanden in de hele provincie scherp in de gaten. Onze inspecteurs bekijken de situatie buiten en in de Centrale Regiekamer volgen collega’s de waterstanden 24 uur per dag. De inspecteurs zijn alert en nemen passende maatregelen als dat nodig is, zoals het verlagen van de stuwen.

Verwachting Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg verwachten we dat de afvoer in de Geul toeneemt. Maar dat is niet verontrustend. De verhoogde afvoer zal, zoals we nu kunnen voorzien, niet tot problemen leiden. Voor de andere beken in Zuid-Limburg verwachten we ook geen problemen.

Verwachting Noord-Limburg

In Noord-Limburg is de verwachting dat door de regen het peil in de beken op locatie zal stijgen. Of dit tot overlast leidt (voor weilanden en akkers), hangt af van de plek waar het waterpeil hoog staat. We voorzien geen problemen voor bewoners.

Waterstand van de Maas

Voor de Maas verwacht Rijkwaterstaat ook geen problemen. Op 15 november wordt een eerste piek verwacht met een waarde tussen 850 m3/s en 1.050 m3/s. Het is mogelijk dat op 17-18 november een tweede piek optreedt, maar dit is nog onzeker. Vanwege afnemende neerslaghoeveelheden vanaf 18 november zal de afvoer niet verder doorstijgen.

Maatwerk bieden

Op plaatsen waar het mogelijk is en het dus geen negatieve gevolgen heeft voor de omgeving, blijven de stuwen in de hoge stand staan. Dit betekent dat er meer water wordt vastgehouden. Dit doen we om de grondwatervoorraad in het voorjaar op peil te hebben. Bij klachten, voor maaiwerk of voor oogstwerkzaamheden kunnen de stuwen verlaagd worden. We bieden graag maatwerk.

Melding doen?

Ondervindt u overlast van de hoge waterstand, meld het dan bij ons via het meldingenformulier op de website of via het algemene nummer 088 – 88 90 100.

Waterstandenapp

Wilt u meer informatie over actuele waterstanden, ga naar https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/waterbeeld-limburg/

of download de waterstandenapp van Waterschap Limburg via Google Play of de App Store.

Actuele informatie over de Maas

De meest actuele informatie en verwachting over de waterstanden en afvoeren van de Maas staat op www.waterinfo.rws.nl.

Meldkamer water

Dringende meldingen over wateroverlast kan je melden via Meldkamer water door te bellen naar 0800 – 0341 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Meer informatie?

Eventuele updates worden aan dit bericht toegevoegd.


Dringende melding of vraag?

Bel dan naar het gratis nummer van het Meldkamer water: 0800-03 41. Dit nummer is dag en nacht, zeven dagen in de week bereikbaar.

Voor niet dringende meldingen kunt u het meldingsformulier gebruiken.

Persvragen?

Voor persvragen kan er gebeld worden naar 088-88 90 550. Het is ook mogelijk om persvragen te mailen naar communicatie.