Vraag, melding, schade of klacht


Meldingen en vragen

Het waterschap doet er alles aan om het water in Limburg in goede banen te leiden. We vinden het belangrijk om schade die als gevolg van onze werkzaamheden ontstaat te voorkomen of te beperken. Graag horen we hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Geef uw vraag of suggestie door via het meldingenformulier.

Schademeldformulier

Als er schade is ontstaan waarvan u denkt dat de oorzaak aantoonbaar bij het het waterschap ligt, kunt u dat melden. Vul hiervoor dit schademeldformulier in.

Klacht indienen

Bent u ontevreden over de manier waarop u door een bestuurder of ambtenaar van het waterschap bent behandeld? Dan kunt u mondeling of schriftelijk een klacht indienen.