Succesvolle bijeenkomst waterschappen grensregio smaakt naar meer


Water houdt zich niet aan grenzen. De waternood van juli 2021 gaf meer dan ooit aan dat waterveiligheid interregionaal aangepakt dient te worden. Op vrijdag 17 februari kwamen Service Public de Wallonië (SPW), Wasserverband Eifel-Rur en Waterschap Limburg samen met KNMI en kennisinstituten uit België, Duitsland en Nederland in Vaals bij elkaar om te praten over intensievere samenwerking. Het was de eerste keer dat al deze partijen gezamenlijk bijeen waren. De bijeenkomst werd afgesloten met een intentieverklaring om vanuit het Europees gefinancierde Interreg-programma EMfloodResilience aan deze samenwerking invulling te geven.

Het doel van het EMfloodResilience-project is het verbeteren van de euregionale uitwisseling van informatie en het verbreden van de samenwerking tussen openbare rivierbeheerdiensten.

Het project EMfloodResilience

Het doel van het EMfloodResilience-project is het verbeteren van de euregionale uitwisseling van informatie en het verbreden van de samenwerking tussen openbare rivierbeheerdiensten.  Met als uiteindelijk doel beter voorbereid te zijn op de volgende extreme overstroming en daarmee toekomstig verlies aan mensenlevens en sociaaleconomische schade te voorkomen. U kunt meer over dit project lezen op: https://emfloodresilience.eu/

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met financiering uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De volledige verklaring is via de volgende link te vinden: https://www.waterschaplimburg.nl/overons/taken/veilige-dijken-droge/emfloodresilience/