Werkzaamheden aan Grauwveen/Kabroeksebeek bij ‘Boëms Jeu’ van start


Waterschap Limburg is vorige week gestart met werkzaamheden aan Grauwveen en Kabroeksebeek, achter café Boëms Jeu in America. Op dit moment stijgt het waterpeil in de Grauwveen erg snel zodra het hard regent. De stuw bij de monding in de Kabroeksebeek moet daardoor erg snel reageren en de schuif in deze stuw moet met de hand bediend worden. We brengen daarom geautomatiseerde systemen aan en doen een aantal aanpassingen aan de watergangen.

Voorbereidingen afgerond

De afgelopen weken is het terrein rondom de Grauwveen en de Kabroeksebeek voorbereid, zodat de werkzaamheden van aannemer Van de Wetering kunnen starten. Er is onder andere onderzoek gedaan in de bodem naar oorlogsresten.

Geautomatiseerde systemen

Nu het terrein is voorbereid, kan Van de Wetering starten met de werkzaamheden aan de watergangen. De Grauwveen zal verlegd worden en de bestaande overkluizing wordt verwijderd. Dit is het gedeelte van de watergang die onder de parkeerplaats van café Boëms Jeu via een duiker doorloopt. We verwijderen het waterverdeelwerk dat nu het water tussen de Grauwveen en de Kabroeksebeek verdeeld. Hiervoor brengen we een nieuwe stuw aan die automatisch werkt. Ook brengen we een geautomatiseerde vuilvanginstallatie aan. Deze automatische systemen zorgen niet alleen voor minder fysieke handelingen, maar laten ook een nauwkeuriger waterpeil zien in deze watergangen. Het watersysteem is zo beter opgewassen tegen wateroverlast.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Of bent u op zoek naar meer informatie? Op de projectpagina van Waterschap Limburg vindt u alle actuele informatie over dit project. Ook vindt u hier contactgegevens van de omgevingsmanager.