Bientje


Inleiding

Aan de Noordkant van de Noordervaart in Nederweert is de watergang Bientje te vinden. Via een duiker onder de Noordervaart watert deze beek af naar de Neerpeelbeek. Uit onderzoek van het waterschap is gebleken dat de omliggende gronden bij hevige regenval onderlopen. We willen onderhoudsmaatregelen uitvoeren, zodat we het watersysteem kunnen onderhouden en dit goed blijft functioneren.

Projectdoel

 • Het watersysteem beter laten functioneren, om de beek zo efficiënter te beheren en onderhouden
 • Verkleinen van de kans op wateroverlast op de aan- en omliggende gronden

Wat gaan we doen?

 • We herstellen het talud (schuine zijde van de beek) en brengen aan beide kanten een nieuw profiel aan met vrijgekomen grond
 • We brengen bescherming aan op de bodem en het talud van de beek
 • We verwijderen een aantal duikers en brengen een aantal duikers aan
 • We verwijderen zand en slib
 • We verdiepen de bodem van de beek
 • We hogen de bodem van de beek op
 • We verhogen het pad naast de beek

Planning

We hebben gekeken naar de gronden die geschikt zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. We gingen hierover in gesprek met de betreffende perceeleigenaren. Ook zijn we aan de slag gegaan met een ontwerp.

Ter inzagelegging ontwerpprojectplan

Vanaf 16 maart tot en met 26 april lag het ontwerpprojectplan 'Knelpunt Bientje Nederweert' ter inzage. In deze periode konden belanghebbenden hun zienswijze indienen via de website van de officiële bekendmakingen.

Eind 2023 verwachten we te kunnen starten met de uitvoeringswerkzaamheden.

Betrokkenen bij project

 • Gemeente Nederweert
 • Omwonenden

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Jacques Timmermans, te bereiken via e-mail J.J.Timmermans@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.