Dijkversterking Arcen


arcen_pano_onweerswolk

Hoogwaterbescherming in Arcen

Op dit moment zijn de keringen niet hoog en sterk genoeg om Arcen ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De plannen zijn nu uitgewerkt in een nota voorkeursalternatief (VKA). De publicaties kunt u raadplegen op de documentenpagina. Meer informatie over de opgave, de te nemen stappen en concrete veelgestelde vragen over dit onderwerp vindt u op de pagina 'Het project in Arcen'.

Het is de opgave van het waterschap om Limburg te beschermen tegen hoogwater en het gebied langs de Maas veilig en sterker te maken voor toekomstige ontwikkelingen. Dit is nodig omdat we weten dat veel dijken van de 180 kilometer dijken in Limburg niet bestand zijn tegen hogere waterstanden van de Maas. Door lange periodes van droogte en pieken in wateroverlast neemt de kans op hogere waterafvoeren toe.

De opgave

Op dit moment zijn de dijken niet hoog en sterk genoeg om Arcen ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De dijken zullen dus aanzienlijk verhoogd moeten worden om Arcen ook de komende jaren veilig te houden zodat ontwikkelingen mogelijk blijven.

De hoogwaterveiligheidsopgave in Arcen kent drie onderdelen:

 1. Dijkversterking
 2. Dijkverlegging (systeemmaatregel in Arcen Noord in opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu (besluit 21 november 2019)). Hiermee wordt ruimte van de Maas behouden die op andere plekken door dijkversterkingen wordt weggenomen.
 3. Beekherstel/vispassage Lingsforterbeek bij de watermolen in Arcen Zuid

En het traject is ook opgedeeld in drie deelgebieden:

 1. Arcen Noord, rondom de Hertog Jan brouwerijen ten oosten van de Maasstraat en hotel Rooland
 2. Arcen Midden, waar bewoners direct aan de Maas wonen
 3. Arcen Zuid, plein bij de Schanstoren, bij kasteel Arcen met de kasteeltuinen en de watermolen.

De situatie in de toeristische trekpleister is bijzonder en complex. Er zijn een aantal complexe opgaven die momenteel onderzocht worden:

 • Maatwerkoplossing Hotel Rooland
 • Kering door Alt Arce
 • Geïntegreerde kering La Tour Meuse
 • Kering door tuinen Arcen Midden
 • Kering langs Rijksmonumenten Schanstoren en de Watermolen en door Natura 2000


Wilt u zien hoe de kering wordt ingepast in de omgeving? Download dan de kaarten per gebied.

Het proces

Waterschap Limburg ging al vroeg in het proces in gesprek met de bewoners en bedrijven. Samen werd gekeken naar de opgave, de kansen en de knelpunten. De bewoners van Arcen Midden hebben zelf binnen de kaders van het waterschap het tracé bepaald. Met alle kennis uit het gebied op tafel heeft het waterschap vervolgens zorgvuldige keuzes gemaakt en deze vastgelegd in het voorkeursalternatief met de milieueffectrapportage.

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft deze vastgesteld. De minister steunt de tracékeuze voor de dijkverlegging. De volgende projectstap is de uitwerking van het voorkeursalternatief en de beschrijving van het totale dijktraject. Dit alles wordt uitgewerkt in een Projectbesluit Omgevingswet.

Waterschap Limburg gaat bij elke stap van het ontwerpproces in gesprek met bewoners, ondernemers en belangengroepen. Bepaalde wensen kunnen wel of niet in het ontwerp meegenomen worden. Het waterschap zal deze keuzes steeds toelichtingen. Daarnaast zullen er verschillende informatiebijeenkomsten en ontwerpsessies worden gepland.

Wilt u meer weten? Lees meer over het project in Arcen.

Tijdlijn dijkversterking Arcen

Veel gestelde vragen over de dijkversterking Arcen

 • Kan ik straks nog wandelen op het pad langs de Maas?

 • Wanneer is de exacte hoogte van de dijk bekend?

 • Waarom moet de kering in Arcen worden verlegd (systeemmaatregel)?

 • Waarom wordt plan Hertogbroek niet uitgevoerd in plaats van een dijkverlegging?

 • Waarom wordt er niet op meerdere plekken adaptief gebouwd?

 • Waarom wordt er in Arcen Midden geen zelfsluitende kering aangelegd?

 • Waarom wordt de kering bij de Schanstoren op een plek aangelegd, zodat de Schanstoren buitendijks blijft?

De antwoorden op deze vragen kunt u vinden op de pagina veel gestelde vragen.

Wilt u uitleg bij begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1
Heeft u vragen? Onze omgevingsmanagers Rudy de Groote en Abel Knipping staan voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanagers Rudy de Groote en Abel Knipping

Informatiemarkt 20 oktober 2021

Tijdens de informatiemarkt praten experts u bij over de volgende fase van het dijkversterkingsproject in Arcen: de planuitwerkingsfase.

Minister geeft groen licht voor dijkverlegging in Arcen

Kaarten per gebied

Wilt u zien hoe de kering wordt ingepast in de omgeving? In overleg met bewoners zijn de kaarten verder verbeterd.

Kijk achter de Dijk

In deze video nemen omgevingsmanagers Rudy de Groote en Abel Knipping u mee achter de schermen bij de dijkversterking in Arcen.

Onderzoeken

WL-onderzoek

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen, doen we onderzoek in Arcen.

Besluit keuze kering dijkovergang De Schans

Luchtfoto De Schans Arcen

Landschappelijk en historisch belang doorslaggevend bij besluit keuze kering dijkovergang De Schans.

Uw mening telt

Wij zijn benieuwd naar uw mening over hoe wij het dijkproject Arcen aanpakken en u hierover informeren. Het invullen van de vragenlijst kost u per keer een paar minuten.

Digitale dijkles in Arcen

Digitale dijkles De Weiert Arcen

Helderheid over tracékeuze

arcen-DSCF3874

Ontdek de dijkversterking

Bekijk hier de informatie die in september en oktober 2020 te zien was tijdens de expositie over de dijkversterking in MFA De Schans.

Verhalen achter de dijk

Downloads en documenten