Gebiedsontwikkeling Vierwaarden


foto van een gedeelte van gebied Vierwaarden

Verkenning naar dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling Vierwaarden

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen, versterken we dijken en behouden we ruimte voor de rivieren. Dit is nodig om nu en in de toekomst veilig te blijven wonen, werken en recreëren. Samen met andere overheden en de omgeving zoeken wij naar mogelijkheden om gebieden niet alleen hoogwaterveilig te maken, maar ook leefbaar en aantrekkelijk te houden voor de toekomst. Dat kan door opgaven voor dijkversterking, ruimte voor water, natuur en ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit te combineren. Gebiedsontwikkeling noemen we dat. Zo maken we met elkaar het Maasdal duurzaam klaar voor een hoogwaterveilige, mooie en leefbare toekomst.

Het project Vierwaarden werkt in vijf gebieden ten noorden van Venlo

  • Venlo
  • Velden
  • Grubbenvorst
  • Lottum
  • Arcen (Hertogbroek)

De opgave

We willen het gebied aan beide zijden van de Maas nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater. Hiervoor moeten de dijken versterkt worden, maar de Maas moet ook voldoende ruimte krijgen om water af te voeren. Een tegenstrijdige en ingewikkelde situatie, waar we in project Vierwaarden een oplossing voor zoeken. Naast dijkversterking en rivierverruiming, gaan we ook natuur verbeteren en aan de slag met ruimtelijke ontwikkeling. Denk hierbij aan het verplaatsen van de jachthaven van Venlo en de aanleg van fiets- en wandelpaden.

Het behouden of versterken van de ruimtelijke kwaliteit is hierbij een belangrijke voorwaarde. Dat betekent dat we zorgvuldig kijken naar hoe we het gebied veiliger, mooier en duurzamer achterlaten voor iedereen.

Onze gebiedsregisseur Keesjan van den Herik legt in onderstaande video de opgaven van het project uit.

Het proces: van verkenning tot uitvoering

We willen de gebieden veiliger, mooier en duurzamer achterlaten voor iedereen. Dat doen we zorgvuldig, stap voor stap en dat vraagt tijd. Op dit moment zitten we in de verkenningsfase van het project. Hierin zoeken we samen met andere overheden en inwoners, ondernemers en andere betrokkenen naar mogelijke oplossingsrichtingen per gebied.

Ga naar onze procespagina voor meer informatie over het proces van project Vierwaarden. Hier leggen we de verschillende stappen uit en op welke manieren en momenten u kunt meedenken.

2024_tijdlijn-Vierwaarden-df

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Via onze nieuwsbrief blijft u altijd op de hoogte van ontwikkelingen rondom project Vierwaarden. Selecteer hierbij dat u nieuws over ‘Dijkversterkingen’ wilt ontvangen en kies bij gemeentes voor 'Venlo' en/of 'Horst aan de Maas'.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Vul ons contactformulier in, of neem contact op met omgevingsmanager Sjoerd Haitsma via 088 – 88 90 100. Daarnaast kunt u ook een mail sturen naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Omgevingsmanager: Sjoerd Haitsma

Omgevingsmanager Sjoerd Haitsma

Wij werken samen aan project Vierwaarden:

Logo-samenstelling

Het project Vierwaarden is een initiatief van gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, provincie Limburg, Waterschap Limburg (trekker namens samenwerkende overheden) en het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat).

Laatste wijziging: 26-3-2024

Projectnieuws

Lees hier het laatste nieuws.

Veelgestelde vragen over Vierwaarden

Tevredenheidspanel Vierwaarden

Hoe vindt u dat wij de opgaven in Vierwaarden aanpakken en hierover met u communiceren?

Documenten, presentaties etc.

Proces en participatie

Meer informatie over het proces en wanneer en hoe u mee kunt denken