Gebiedsontwikkeling Vierwaarden


foto van een gedeelte van gebied Vierwaarden

Verkenning dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling Vierwaarden

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen, versterken we dijken en behouden we ruimte voor de rivieren. Dit is nodig om nu en in de toekomst veilig te blijven wonen, werken en recreëren.  Samen met andere overheden en de omgeving zoeken wij naar mogelijkheden om gebieden niet alleen hoogwaterveilig te maken, maar ook leefbaar en aantrekkelijk te houden voor de toekomst. Dat kan door opgaven voor dijkversterking, ruimte voor water, landbouw, natuur, recreatie en wonen te combineren. Gebiedsontwikkeling noemen we dat. Zo maken we met elkaar het Maasdal duurzaam klaar voor een hoogwaterveilige, mooie en leefbare toekomst.

De opgave

We willen het gebied aan beide zijden van de Maas nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater. Hiervoor moeten de dijken versterkt worden, maar de Maas moet ook voldoende ruimte krijgen om water af te voeren. Een tegenstrijdige en complexe situatie, waar we met de gebiedsontwikkeling Vierwaarden een oplossing voor zoeken. In het project kijken we niet alleen naar hoogwaterveiligheid, maar zijn er ook andere doelen. Denk hierbij aan het versterken van natuur en landschap, het verplaatsen van de jachthaven van Venlo en het verbeteren van recreatiemogelijkheden.

Het project Vierwaarden werkt in vier gebieden ten noorden van Venlo

  • Venlo-Velden;
  • Grubbenvorst;
  • Lottum;
  • Hertogbroek (ten noorden van Arcen).

De projectnaam Vierwaarden verwijst niet alleen naar de vier weerden (uiterwaarden) die binnen dit project centraal staan. De naam verwijst ook naar de vier waarden die we in het gebied willen verbeteren en versterken:

  • waterveiligheid door dijkversterking
  • waterveiligheid door rivierverruiming
  • natuur en landschap
  • recreatieve ontwikkeling

Verkenningsfase

Op dit moment zitten we in de verkenningsfase van project Vierwaarden. Hierin gaan de samenwerkende overheden op zoek naar een samenhangend pakket aan maatregelen om zowel de waterveiligheid als de ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit van dit gebied te verbeteren. Denk aan versterking van landschap, recreatie en natuur. Dit doen we samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Wilt u ideeën aandragen voor één van de gebieden? Dat kan via dit contactformulier.

Informatiebijeenkomsten

In mei organiseerden we op meerdere Vierwaarden locaties informatiebijeenkomsten. Bij 'Downloads en documenten' kunt u de diapresentaties per avond terugkijken en vindt u een linkje naar de presentatie die in Grubbenvorst is gegeven.

Informatieavond-min

Ideeën aandragen

Tot 20 juni kon u schriftelijk ideeën aandragen via ons contactformulier. Dit stond ook zo genoemd in de formele kennisgeving die voor het project is gepubliceerd. Ook tijdens de informatieavonden zijn er ideeën uitgewisseld. Deze worden meegenomen in de verdere verkenning. Bovendien is er tijdens de ontwerpateliers die we dit najaar organiseren, uitgebreid gelegenheid om met elkaar verschillende oplossingen en ideeën te verkennen en bespreken.

Inloopmomenten

Heeft u vragen of ideeën en wilt u deze graag bespreken met leden van het projectteam? In september en oktober organiseren we per deelgebied een inloopmoment. U kunt dan zonder afspraak binnenlopen. Elk inloopmoment duurt van 14:00 uur – 18:00 uur. We zien u graag!

Inloopmomenten
Gebied Datum Locatie
Venlo-Noord 11 september 2023 De Witte Kerk
Arcen (Hertogbroek) 18 september 2023 Hertog Jan Proeverij
Velden 21 september 2023 De Vilgaard
Lottum 5 oktober 2023 De Smetenhof
Grubbenvorst 9 oktober 2023 MFC 't Haeren

Kunt u niet bij één van de inloopmomenten zijn, maar wil u wel iets vragen of een idee aandragen? Vul dan ons contactformulier in.

Ontwerpateliers

De verkenningsfase van het project staat in het teken van het uitwerken van mogelijke ’oplossingsrichtingen’ per deelgebied. Eerder zijn er schetsen gemaakt die aangeven wat er rivierkundig gezien mogelijk is in het gebied. De komende maanden gaan we deze aanvullen met ideeën vanuit de omgeving. Van september tot december gaan we in elk gebied ontwerpateliers organiseren, waarin we samen de puzzel gaan leggen. Bent u direct betrokkene en wilt u hiervan op de hoogte blijven? Laat dan uw gegevens achter via ons contactformulier!

Kunt u niet langskomen bij de inloopmomenten of ontwerpateliers en wilt u wel ideeën aandragen? Vul ons contactformulier in en we nemen contact met u op!

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom project Vierwaarden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email

Selecteer dat u nieuws over 'Dijkversterkingen' wil ontvangen en de gewenste gemeente(s).

Hoe nu verder?

De inbreng uit de inloopmomenten en ontwerpateliers helpen ons bij het samenstellen van het beste pakket aan maatregelen. We werken toe naar de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat wat voor dit project de oplossingsrichtingen zijn die we verder gaan onderzoeken. Dit noemen we de kansrijke alternatieven. Daarbij leggen we uit waarom andere oplossingsrichtingen zijn afgevallen. In de NRD staat ook hoe deze alternatieven verder worden onderzocht. Naar verwachting is de NRD aan het eind van het eerste kwartaal van 2024 klaar. Daarna kunt u met een zienswijze reageren.

En daarna?


Voor de kansrijke alternatieven uit de NRD wordt een milieueffectenrapportage (MER) gemaakt. Hierin worden de effecten op het milieu onderzocht en beoordeeld. Denk hierbij aan de effecten op lucht, water, bodem en het landschap, maar ook geluidsniveaus en gezondheid. Zo komen we uiteindelijk tot de beste oplossing voor dit project.

Het proces

Via de website van Platform Participatie vindt u alle officiële informatie over de participatieprocedure. Hier kunt u uiteindelijk ook uw zienswijzen indienen.

Wij werken samen aan project Vierwaarden:

Het project Vierwaarden is een initiatief van gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, provincie Limburg, Waterschap Limburg (trekker namens samenwerkende overheden) en het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat).

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Interesse? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email

Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Sjoerd Haitsma via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Omgevingsmanager: Sjoerd Haitsma

Omgevingsmanager Sjoerd Haitsma

Laatste wijziging: 02-10-2023

Projectnieuws

Lees hier het laatste nieuws.

Documenten, presentaties etc.

Veelgestelde vragen over dijkversterking