Dijkversterking Venlo ’t Bat


Inleiding

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

Waaraan werken wij?

Meer informatie over dit project volgt op korte termijn. Houd onze website in de gaten.

Wie werken er aan dijkversterking Venlo ’t Bat?

Stand van zaken

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Of volg ons via Twitter, Facebook, LinkedIn of Instagram. Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Guido Toirkens via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Verhalen achter de dijk

Marian Custers 4k

Twee keer moesten Marian Custers-Bartels en haar gezin uit Bergen geëvacueerd worden vanwege het hoogwater van de Maas.

Dijkversterking in Limburg