Herstel oeverconstructie Roerkade


Herstel oeverversteviging Roerkade

Waterschap Limburg wil de oevers van de Roer, gelegen tussen Groot Hellegat en de Maria Theresiabrug ter hoogte van Voorstad Sint Jacob in Roermond herstellen. In het verleden zijn er op dit traject al verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Nu is dit deel aan de beurt.

Wat gaan we doen?

  • Herstel van de oevers ten behoeve van de oeverbescherming;
  • Het verwijderen van de Japanse duizendknoop;
  • Aanbrengen bever werende maatregelen.

Betrokken partijen

  • Waterschap Limburg
  • ViForis