Gebiedsproject Geuldal


Geuldal_Akker_toerisme_Eys1

Gebiedsproject Geuldal

Van bloeiend toerisme tot een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat, van cultureel erfgoed tot unieke Zuid-Limburgse biodiversiteit: in het Geuldal komt alles samen.

Helaas hoort wateroverlast daar tegenwoordig ook bij. In het gebied liggen 28 van de 61 wateroverlastknelpunten die het waterschap met het programma Water in Balans aanpakt. Daarmee is het gebied een belangrijk onderdeel van de waterproblematiek in Limburg.

In gebiedsproject Geuldal gaat Waterschap Limburg samen met gemeentes, landbouworganisaties, natuurbeheerders en andere partners in het gebied aan de slag om te komen tot een klimaatrobuust Geuldal.

Aanpak in de omgeving

Belangrijk vertrekpunt is het verkennen van integrale oplossingen, samen met gebiedspartners. Daarbij moet het zicht op de werking van het systeem niet verloren gaan. We gaan daar aan de slag waar het het meest nodig, meest effectief én de meeste animo voor een gezamenlijke aanpak is. Want één ding is duidelijk: de opgaven in dit gebied kunnen wij niet alleen oplossen.

Planning

In 2020 wordt samen met partners gewerkt aan een toekomstbeeld voor een klimaatrobuust Geuldal, waarbij zoveel mogelijk wensen en belangen worden meegenomen (win-win). Het waterschap streeft ernaar in de zomer van 2020 een gezamenlijk beeld vast te stellen, waarna een uitvoeringsagenda zal worden uitgewerkt. Door de omvang van het project kan immers niet alles tegelijk aangepakt worden.

Tegelijkertijd met het opstellen van het toekomstbeeld wordt daar waar energie zit, samen met gebiedspartijen, in 2020 alvast een aantal projecten opgestart (zogenaamde no-regret maatregelen) die bijdragen aan de aanpak van wateroverlast.


Wandeling door het Geuldal