Gebiedsproject Oirsbeek-Amstenrade (gemeente Beekdaelen)


Oirsbeek

Ontdek project Oirsbeek op de interactieve website!

De uitdaging

In de gemeente Beekdaelen ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast bij hevige regenval, zoals in juni 2016. Het water dat vanuit het landelijke gebied bovenstrooms afkomt, is binnen een uur in Oirsbeek en zorgt daar voor overstromingen. Samen met de gemeente en andere betrokkenen gaan we aan de slag met het inventariseren en aanpakken van de knelpunten. Daarbij kijken we niet alleen naar de regenval uit het verleden, maar ook naar de gevolgen als er door verdergaande klimaatverandering nog meer en nog vaker regen valt.

De aanpak

Het hele proces gaat in nauwe afstemming en samenwerking met alle betrokkenen. Tijdens een eerste publieksbijeenkomst zijn we begonnen met een lege kaart. Samen met de gemeente, inwoners en andere betrokkenen hebben we de grootste knelpunten in kaart gebracht en zijn er mogelijke oplossingen aangedragen. Ook hebben we een aantal knelpunten in Oirsbeek samen met gemeente en inwoners bezocht.

De stand van zaken

In de zomer van 2020 ligt het Ontwerp Projectplan Waterwet Oirsbeek Fase 1 ter inzage. Dit plan gaat over het vergroten van drie bestaande regenwaterbuffers: Hulterweg, Douvenderweg Noord en Vaart. Met deze werkzaamheden wil het waterschap water tijdelijk kunnen bergen ten tijde van hevige regenval om wateroverlast in de dorpskern van Oirsbeek te verminderen. Het waterschap hoopt in december te kunnen beginnen met de werkzaamheden en realiseert daarmee ongeveer 22 procent van de beoogde extra buffercapaciteit.
Voor de tweede fase van gebiedsproject Oirsbeek, die onder andere bestaat uit de aanleg van nog een aantal nieuwe regenwaterbuffers, vindt op dit moment de grondverwerving en planvorming plaats. Onder voorbehoud van tijdige grondverwerving kan de uitvoering nog voor de zomer van 2021 beginnen.