Baarlo: “Het is hier prachtig: je stapt even terug in de tijd”


Ben Peeters 4

Zijn boerderij is al vijfhonderd jaar in handen van zijn familie. Op zijn land groef hij talloze archeologische vondsten op, waaronder een kanonskogel en een balanswaag uit de tijd van Willem van Oranje. Voor Ben Peeters (74) uit Oyen is zijn boerderij een onuitputtelijke bron van mooie verhalen. De Maas speelt daar vaak een grote rol in. “In 1926 stond het water tot aan de tafel, vertelde mijn vader.”

Ben Peeters is bestuurslid van de Historische Werkgroep De Borcht Baarlo en hij weet alles over de geschiedenis van zijn woonomgeving. Zijn boerderij alleen heeft al een lange historie. Ben vond in zijn tuin resten van Duckershof, een boerderij van een adellijke familie uit 1450. Hij ontdekte er ook een waterput, die duizend jaar geschiedenis bleek te bevatten. “Ik vond in en rond de put Spaanse musketkogels, aardewerk uit de renaissance en uit de Romeinse tijd”, vertelt Ben. “Op mijn land groef ik ook een steen op die 800 miljoen jaar oud is en uit de Maas werd een mammoetskies opgebaggerd. Daaruit blijkt hoe bijzonder dit Maasgebied is, met de IJstijd, natuurfenomenen en historische gebeurtenissen die hier plaatsvonden. Ik vind het hier prachtig. Als je van de Rijksweg komt, kom je in een andere wereld terecht. Bossen, weiden, de Maas, de boerderijen: je stapt even terug in de tijd.”

Baarlo_Oijen2_GerPeeters

Dieren verplaatsen

Ben maakte in de loop der jaren regelmatig hoogwater mee. De Maas ligt op zo’n driehonderd meter van zijn boerderij. “In de familieanalen wordt al in 1790 bericht over hoogwater”, zegt hij. “’In de eine Nach steeg de Maesse eind kerraat hoeg’, staat er. Een kerraat is 1,80 meter. Mijn vader vertelde dat het water in 1926 tot op de keukentafel stond.” Ben heeft ook foto’s van het hoogwater in 1953. Hij zit met zijn broers en zusjes in een waskuip, die door het water wordt geduwd door zijn andere broers. “In 1993 was het spannend’, zegt Ben. “Ik weet hoe snel het water hier komt, ik ken de Maas. Toen ik ging kijken stroomde het water met geweld over de laagste punten van de onderste weg heen. We hebben razendsnel alles uit huis gehaald en de machines verderop gezet. Maar het vee stond al tot hun middel in de stallen en de dieren wilden er niet uit. We hebben ze door het water naar de vrachtwagen moeten jagen. Wat een paniek, bij de dieren en bij de vrijwilligers die kwamen helpen. Ik bleef zelf heel rustig, dat ben ik altijd als het spannend wordt. We hebben alle dieren kunnen redden.”

Baarlo_dijk15_GerPeeters

Goed overleg

Ben is nauw betrokken bij de plannen voor dijkversterking in Baarlo. “Als Baarlo voor de komende decennia beschermd moet worden, moet er iets gebeuren”, zegt Ben. “Er zijn ideeën om een hoogwatergeul te maken langs de Napoleonsbaan richting Springbeek. Zo wordt Laarbeek een parkeergebied waar hoog water opgevangen kan worden. Maar als er een extra golf water komt, dan loopt alsnog heel Baarlo onder. Ik vind het beter om de dijken langs de Legioenweg en de Romeinenweg in Baarlo te verhogen. Schuiven plaatsen op het eind van de kades bij de Springbeek is ook nodig, om water door te kunnen laten als dat nodig is. Dit in combinatie met verbreden van de Maas rond de Maasbruggen en het uitdiepen van het eerste boogdeel van de Maasbrug in Venlo. Het waterschap besluit dit jaar in welke richting we verder gaan praten. Het overleg is goed, er wordt goed naar ons geluisterd. Ik hoop dat er ook een goed plan komt te liggen.”