Bodemonderzoek


Vanaf begin mei wordt geotechnisch bodemonderzoek uitgevoerd.

Het totale onderzoek bestaat uit grondboringen en sonderingen. In dit onderzoek wordt een groot aantal waterkeringen in de Noordelijke Maasvallei meegenomen, ook in Thorn, Wessem en Heel.

De boringen worden uitgevoerd met een handboor tot een diepte die zal variëren tussen 1 en 5 meter. In geval van harde grindlagen of puin in de bodem bestaat de mogelijkheid om de boringen uit te voeren met een machine. Het betreft eenmalige boringen waarbij het boorgat, met een diameter van circa 10 cm, weer dichtgemaakt wordt met de uitgekomen grond.

Bij sonderingen wordt met een sondeerwagen het draagvermogen van de bodem gemeten. De sonderingen worden uitgevoerd tot een diepte die varieert tussen 10 en 25 meter. Het boorgat heeft een diameter van circa 2,5 cm en wordt naderhand afgedicht.
Het totale onderzoek geeft het waterschap inzicht in de bodemopbouw en het draagvermogen van de bodem. Deze informatie is belangrijk voor het ontwerpen van de versterkte waterkering.