Aanvraag over uw persoonsgegevens (AVG)


In de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan uw rechten als inwoner en onze plichten als waterschap. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over u gaan. Denk aan: naam, adres. BSN en financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer.

Bezwaar tegen verwerking

U kunt het waterschap vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van bezwaar. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doelen of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om u te verzetten. Persoonsgegevens worden verwerkt vanuit:

 • Vergunning
 • Toezicht en handhaving
 • Grondaankoop
 • Register grondwaterputten
 • Locatiebepaling t.b.v. waterschap Klachten
 • Informatieaanvragen
 • Nieuwsbrieven

Recht op verbetering, beperking of verwijdering

Ziet u onjuistheden in uw persoonsgegevens? Dan kunt u het waterschap vragen om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen, te beperken of te verwijderen.

Hetzelfde kunt u doen als:

 • uw gegevens niet compleet zijn
 • u vindt dat de gegevens niet nodig zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld
 • of op een andere manier door het waterschap in strijd met de wet worden gebruikt.
 • U kunt geen gebruik maken van het recht van verwijdering als wij de gegevens vanuit wettelijke bepalingen moeten bewaren

Recht op inzage

U kunt aanvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn bij het waterschap. U ontvangt een overzicht met:

 • het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken
 • welke persoonsgegevens er zijn verwerkt
 • de ontvangers van die gegevens
 • de periode dat de gegevens blijven opgeslagen (bewaard)
 • de herkomst van de gegevens
 • Dit recht heeft u alleen op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon.

U kunt dit aanvragen via het formulier rechts op deze pagina (Dig-ID nodig).


Formulier

Wat is een DigiD?

DigiD is de afkorting van de woorden Digitale Identiteit. Dat is een veilig systeem dat de overheid helpt om op internet uw identiteit vast te stellen.

Waarvoor gebruikt u een DigiD?

Bij Waterschap Limburg kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. U kunt dan uw gegevens bekijken, bijvoorbeeld uw vergunningaanvraag. Aanvullen is ook mogelijk. Het systeem slaat alles wat u invult automatisch op. U mag het invullen altijd onderbreken om op een later moment verder te gaan. Na het inloggen met uw DigiD komt u automatisch terug in dit formulier.

Heeft u nog geen DigiD?

Vraag uw DigiD aan en activeer uw DigiD