Hoogwaterbescherming Well


In 1993 en 1995 werd Well getroffen door hoogwater. Met forse overstromingen tot gevolg. Veel mensen moesten hun huis en haard verlaten. Na de overstromingen zijn in rap tempo dijken aangelegd. Deze dijken blijken nu niet sterk genoeg om Well ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Ze voldoen niet aan de wettelijke norm.

Voorkeursalternatief (VKA) met milieueffectrapportage (MER)

Well

De dijken zullen dus aanzienlijk verhoogd moeten worden. We doen dit op een zo veilige en aantrekkelijk mogelijke manier. Naast het versterken van de dijken gaan we in opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu ook de zogeheten ‘Groene Rivier’ herstellen door de Oude Maasarm, tussen Oud Well, Elsteren en de Paad, bij hoogwater weer te laten meestromen.

Hiervoor moeten nieuwe dijken worden aangelegd en moet een gedeelte van het bestaande dijktraject worden verwijderd. Door deze dijkverlegging wordt ruimte van de Maas behouden, die op andere plekken door dijkversterkingen wordt weggenomen. Dit noemen we een systeemmaatregel.

Naast het herstellen van de Groene Rivier, is de situatie in Well bijzonder omdat in Oud Well de harde kering door de tuinen van bewoners gaat. Ook raken de plannen ondernemers in het gebied, zoals het vakantiepark Leukermeer.

Het waterschap ging daarom al vroeg in het proces samen met de gemeente in gesprek met bewoners en bedrijven.

Met alle kennis uit het gebied op tafel heeft het waterschap vervolgens zorgvuldige keuzes gemaakt en vastgelegd in het ontwerp voorkeursalternatief met de milieueffectrapportage. Na de ter inzagelegging heeft het dagelijks bestuur van het waterschap deze vastgesteld. De minister steunt de tracékeuze voor de dijkverlegging (Groene Rivier).

Deze info werd ook verspreid via weekblad Wèlls Krèntje. De publicaties kunt u raadplegen op de documentenpagina.

Veel gestelde vragen

Bij dijkversterking of verlegging in Well komen technische begrippen kijken. We beantwoorden daarom enkele vragen uit het gebied.

De opgave

De plannen raken bewoners en ondernemers in het gebied. Meer over de opgave en de bijzondere situatie leest u onder Well in een notendop.