Aanpakken afkalving en omgevallen bomen bij de Geleenbeek


WhatsApp Image 2022-11-18 at 4.41.03 PM

Vanwege afkalving bij de Geleenbeek gaan we werkzaamheden uitvoeren en zoeken naar oplossingen. Bij de Geleenbeek ter hoogte van Schinnen zijn op een aantal locaties grote afkalvingen te zien. Bij een afkalving zakt de oever van de beek in elkaar. Ook dreigen er op enkele locaties bomen om te vallen. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties, omdat boomwortels soms grote gaten in de taluds maken.

Het talud is het schuine gedeelte van de beek. De onderhoudswerkzaamheden zorgen ervoor dat de omgeving rondom de Geleenbeek veilig blijft. Ondertussen kijkt Waterschap Limburg naar een lange termijn oplossing, waarbij het waterschap afkalving en het omvallen van bomen zo ver mogelijk tegen probeert te gaan.

Met de omgeving op zoek naar oplossingen

Het waterschap verwijdert in het najaar van 2022 een aantal bomen op de oever om de omgevallen bomen in de beek te kunnen verwijderen. Deze omgevallen bomen zorgen voor afwijkende stromingen in het water. De taluds spoelen daardoor aan weerszijden van de beek uit. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, onder andere voor de leidingen die in de taluds liggen. Ook zakken mineralen door de gaten in de taluds dieper naar de bodem, waardoor de bodem voedselarm wordt.

Na de werkzaamheden en het verwijderen van de bomen start het waterschap vanaf 2023 met de planvoorbereiding voor de lange termijn oplossingen. Er is een projectteam opgestart om deze mogelijkheden samen met de omgeving te onderzoeken. Het projectteam bekijkt welke aanpassingen nodig zijn om afkalving en het omvallen van bomen tot het minimale te beperken. Ook wordt er naar een oplossing gezocht om kabels en leidingen in het gebied te beschermen tegen verdere uitspoelingen. Het waterschap kijkt daarnaast of het beheer en onderhoud van de beek verbeterd kan worden.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de projectpagina.