Voortgang ontwerpsessies, bijeenkomsten omgevingswerkgroep en ontwikkeling digitale werkatlas


In september staan diverse ontwerpsessies gepland waar de directe bewoners worden bijgepraat over de voortgang van het ontwerpproces en worden de voorliggende varianten besproken. Op 11 september hebben de eerste ontwerpsessies met de bewoners van de Hoenderstraat en Elsteren plaatsgevonden.

Omgevingswerkgroep

Daarnaast is op 12 september de Omgevingswerkgroep weer bij elkaar gekomen. Tijdens deze avond zijn zij meegenomen in de nieuwe inzichten die het ontwerpproces voor de groene rivier hebben opgeleverd. Daarnaast hebben we in tafelgesprekken gesproken over wensen vanuit OWG ten aanzien van de inrichting van De Band en de Kasteellaan. Het verslag van de bijeenkomst wordt, zodra deze is vastgesteld, op de documentenpagina gedeeld.

Digitale werkatlas

Eind september komt er een digitale werkatlas online. In deze atlas worden de ontwerptekeningen,  varianten e.d. opgenomen die tijdens ontwerpsessies met bewoners besproken worden. Op deze manier kan iedereen inzien welke stappen gezet worden in het ontwerpproces. De digitale werkatlas wordt gepubliceerd op onze website.


Terug naar het nieuwsoverzicht