Terugblik informatieavond 12 april


Woensdag 12 april was er een inloopbijeenkomst in MFC De Buun. Op een informatiemarkt werden aanwezigen bijgepraat over de laatste stand van zaken ende ter inzage legging van het Verkenningenrapport de Notitie Reikwijdte en Detail. Ongeveer 80 inwoners bezochten de bijeenkomst.

Tijdens de avond was er volop ruimte om in gesprek te gaan met medewerkers van Waterschap Limburg en het ingenieursbureau. In deze gesprekken zijn veel vragen gesteld over onder meer de persoonlijke situatie van bewoners, de uit te voeren maatregelen en de planning. Later dit jaar (vanaf juni) volgen nog diverse, kleinere informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we onder meer inzoomen op deelgebieden. Betrokken bewoners ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.

Heeft u de bijeenkomst gemist? Of wilt u alles nog eens rustig nalezen? Download dan hier de getoonde kaarten en informatiemateriaal.

Heeft u vragen?

Omgevingsmanager Ellen te Boekhorst staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.


Naar de projectpagina