Voorbereidende onderzoeken van start


In de komende periode (februari tot september) gaan diverse voorbereidende onderzoeken plaatsvinden waarmee we belangrijke informatie verzamelen over het gebied. Mogelijk is er begin volgend jaar op enkele locaties nog aanvullend onderzoek nodig.

Deze informatie wordt gebruikt om de benodigde hoogte en breedte van de dijken en maaiveldverlagingen te bepalen en om inzicht te krijgen in de milieueffecten van de maatregelen. Belangrijke informatie voor u, het projectteam en haar partners. Want alleen met feiten op tafel kunnen weloverwogen keuzes en een passend ontwerp worden gemaakt. De onderzoeken worden gecoördineerd door Cas Breukelman. Hij is de contactpersoon voor de omgeving en de uitvoerende partijen. Voordat we starten met  de werkzaamheden informeren we de omgeving door middel van een bewonersbrief.

De werkzaamheden starten met onderzoek naar mogelijke ontplofbare oorlogsresten. Uit historisch vooronderzoek weten we dat in de omgeving van Well tijdens de oorlog gevochten is. Om grondroerende werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren heeft Waterschap Limburg gespecialiseerd bureau Bodac gecontracteerd om op de onderzoekslocaties oorlogsresten te detecteren en de locaties vrij te geven voor grondroerende activiteiten.

Na de vrijgave kan het geotechnisch en milieuhygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd worden. Door middel van sonderingen, mechanische boringen, handboringen en laboratoriumonderzoek worden de fysische en chemische eigenschappen van de bodem in kaart gebracht. Het geotechnisch en milieuhygiënisch bodemonderzoek worden uitgevoerd door adviesbureau Silt, combinatie Lankelma en Bodex.

onderzoeken-well-dieptedetectie

onderzoek-Well

Voorbeelden van machines die u buiten kunt tegenkomen.

Verder gaat er archeologisch onderzoek, een terreinmeting en op aantal locaties bouwkundig onderzoek uitgevoerd te worden. Met het archeologisch onderzoek wordt de historische informatie in de bodem in kaart gebracht. Hiermee kunnen we bepalen of met de aanleg van het project archeologische waarden mogelijk verstoord gaan worden. Met een terreininmeting zal door middel van gps metingen een digitaal terreinmodel gemaakt. Met bouwkundig onderzoek wordt de huidige bouwkundige staat van bijvoorbeeld een woning in beeld gebracht. Dit gebeurt alleen voor bouwwerken die direct geraakt worden door de ontwerpen. Voor deze drie onderzoeken loopt momenteel de aanbesteding.

Volg de onderzoeken in de BouwApp

Bent u benieuwd naar de voortgang van de bodemonderzoeken? Via de Play Store (Android) of App Store (Apple) kunt u de BouwApp downloaden. Hierin wordt de voortgang van de bodemonderzoeken door de uitvoerder bijgehouden. In de BouwApp kunt u dit project vinden door te zoeken naar “Groene Rivier Well”. Vanaf 6 maart is het project terug te vinden in de BouwApp.

logo-Bouwapp-Well


Terug naar projectpagina