Langstraatlossing


Langstraatlossing (Breedbeeld)

Inleiding

De Langstraatlossing is een smalle watergang die dwars door het kassengebied loopt bij Meijel in de gemeente Peel en Maas en in de gemeente Nederweert. Bij hevige regenbuien wordt het overgrote deel van het water geloosd op de Langstraatlossing. Deze watergang is niet bestand tegen deze piekafvoeren. Er zijn een aantal jaren geleden al verschillende maatregelen ondernomen. Zo is er een buffer aangelegd. Het watersysteem is echter nog steeds niet opgewassen tegen de hoge piekafvoeren. We zijn daarom gestart met het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden om wateroverlast in het gebied te beperken.

Projectdoel

  • Het beperken van wateroverlast bij diverse gebieden rondom de Langstraatlossing

Wat gaan we doen?

  • Aanpassingen maken in de bestaande buffer, zodat deze beter zijn werk kan doen
  • Verbeteren en opschonen van de watergangen en assets benedenstrooms van de Bloemdaalseweg. Assets zijn constructies in de watergangen om het watersysteem optimaal te laten functioneren.

Planning

In 2023 hebben we de mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Op dit moment stellen we een ontwerp projectplan op. We noemen dit een Ontwerp Projectplan Waterwet. Zodra het plan af is leggen we dit ter inzage. Daarnaast is er een participatieplan opgesteld. Deze is te vinden aan de rechterkant van deze pagina. Hierin staat omschreven hoe we de omgeving betrekken bij deze plannen.

Er wordt een bewonersavond georganiseerd om meer te vertellen over het project, wat er speelt en hoe we dit willen aanpakken. Aanmelden voor deze bewonersavond kan via het aanmeldformulier aan de rechterkant van de pagina.

De werkzaamheden staan vooralsnog gepland voor 2024.

Betrokkenen bij project

  • Omwonenden
  • Gemeente Peel en Maas
  • Gemeente Nederweert

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg. Ook kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met omgevingsmanager Kelly Nijsten. Dit kan telefonisch via +316 517 393 75 of per e-mail via k.nijsten@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.