Dijkversterking Steyl-Maashoek - Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage


Van 15 oktober tot en met 25 november 2021 lag het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW) dijkversterking Steyl-Maashoek ter inzage. In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen op de stukken. Onder het Ontwerp Projectplan Waterwet vallen een aantal ontwerp-besluiten waaronder het ontwerp-projectplan, de ontwerp-legger, de ontwerp-vergunningen en het m.e.r. beoordelingsbesluit.

De stukken inzien

U kon het OPPW en de bijbehorende stukken digitaal inzien op de website www.overheid.nl. U vindt alle stukken links naast de hoofdtekst onder de kop 'Externe bijlagen'.

Zienswijze indienen

Tijdens de ter inzage periode (15 oktober tot en met 25 november 2021) kon iedereen een reactie geven op het OPPW en de bijbehorende stukken. Deze reactie wordt een zienswijze genoemd.

De ingediende zienswijzen worden meegenomen bij de vaststelling van de besluiten. In een 'nota van beantwoording' wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen geleid hebben tot wijzigingen in de stukken. Degene die een zienswijze indienen, worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

In onderstaande video en op deze website leert u meer over zienswijzen.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

  • De heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452,
    jl.goudriaan@prvlimburg.nl of
  • Mevrouw J. Thoolen-Simonis, tel. (043) 389 7498, j.simonis@prvlimburg.nl

Inloopbijeenkomst op 4 november 2021

Op 4 november vond in Brasserie ’t Vaerhóes in Steyl een inloopbijeenkomst plaats.

Tijdens deze inloopbijeenkomst praatten onze experts u bij over de volgende stap in het proces: het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW).

Nog vragen?

Heeft u na de bijeenkomst of op basis van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Luuk Claessens via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Bijeenkomst gemist? Bekijk de posters