Limburg HoHoHoogwater


#HoHoHoogwater 25 januari – 4 februari 2020

In de week van 25 januari 2020 is het 25 jaar geleden, dat meer dan 250.000 mensen huis en haard achterlieten vanwege de extreem hoge waterstanden van de Rijn, Maas en Waal. Het was de grootste evacuatie in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis.

Ondertussen is er veel werk verricht om de rivierengebieden veiliger te maken door de aanleg van dijken en/of door ruimte voor de rivier te creëren. Om aandacht en begrip te vragen voor dijkversterkingen die nog op het programma  staan én om het gevoel van urgentie voor hoogwaterbescherming te vergroten, besteden de waterschappen aan de grote rivieren aandacht aan de hoge waterstanden van 1995.

Hoogwater- bescherming in beeld

bergen_vrachtwagen_1000

In de afgelopen 25 jaar zaten we niet stil. Dijken werden verlegd en versterkt. Passend in de omgeving, met nieuwe technieken en in gesprek met bewoners.

Tijdlijn Limburg de afgelopen 25 jaar

aanleg dijk venlo-zuid

Wat is er sinds het hoogwater van 25 jaar geleden gebeurd aan de Maas? We hebben het met een eenvoudige infographic inzichtelijk gemaakt.

Vraag een gastles aan voor je school

gastles

Vind je het leuk dat wij op je school langskomen om te vertellen over hoogwater-bescherming in Limburg, vul dan het contactformulier in.

2019_11_29 HWBP + 7 waterschappen logo horitonzaal