Verkenning Hoge gronden


beesel_25jpg

Inleiding

In de Limburgse Maasvallei worden we niet alleen door dijken beschermd tegen het water, maar ook door hoge gronden. Dit zijn hoger gelegen delen in een gebied, die samen met de aangelegde dijken  beschermen tegen overstromingen vanuit de Maas. De dijken worden met regels beschermd, zodat ze bijvoorbeeld niet worden doorgraven of beschadigd. Met het ‘beleidskader Hoge gronden’ willen we hetzelfde regelen voor de hoge gronden die bijdragen aan de bescherming tegen hoogwater.

Omgevingswet

Deze verkenning of aanwijzing is onderdeel van de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Daarbij wordt de regelgeving van het waterschap (de Keur) omgezet naar de waterschapverordening. Om te leren werken met de nieuwe Omgevingswet worden enkele pilots uitgevoerd en één daarvan is de aanwijzing van hoge gronden.

Wat gaan we doen?

Het waterschap gaat de hoge gronden waar het waterschap een taak heeft, in kaart brengen. Dat zijn de hoge gronden die onderdeel zijn van een dijktraject. We gaan ze als een lijn op de kaart vastleggen met een beperkingengebied eromheen. In deze beperkingengebieden gelden regels om hoge grond te beschermen tegen activiteiten zoals graven. In deze zones geldt dat activiteiten toegestaan zijn, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo zorgen we ervoor dat de activiteiten geen effect hebben op de bescherming die de hoge gronden ons bieden tegen hoogwater.

Een kaartje van het betreffende gebied vindt u via onze onze web viewer .

Hoge gronden zijn van nature hoog, breed en sterk genoeg. Er hoeven buiten geen werkzaamheden door het waterschap uitgevoerd te worden. Aan de huidige gebruiksmogelijkheden van de gebieden verandert ook niets. De gebieden kunnen in de toekomst op dezelfde manier gebruikt worden als nu.

Wat betekent het voor u?

Woont u op hoge grond, dan hebt u geen last van overstromingen. Maar de grond waarop u woont draagt ook bij aan de veiligheid van een lager gelegen gebied. Daarom is het toch nodig om regels te stellen voor de hoogwaterveiligheid.

Woont u in zo’n  gebied? Dan betekent dit in de praktijk dat u een melding moet doen bij het waterschap of een vergunning moet aanvragen als u in de hoge grond wil graven. Bijvoorbeeld om leidingen aan te leggen of een zwembad in te graven. Dan denkt het waterschap met u mee. In de meeste gevallen zullen uw plannen geen effect hebben op de bescherming die de hoge grond biedt. Als dat wel zo is, zal het waterschap aangeven hoe u de plannen zo kunt uitvoeren, dat de hoogwaterveiligheid niet wordt aangetast.

Planning

Het aanwijzen van de hoge gronden doen we gefaseerd. In eerste instantie hebben we voor vijf dijktrajecten bepaald welke hoge gronden onder de nieuwe regels gaan vallen. Deze liggen in Broekhuizenvorst, Beesel, Urmond, Maasbracht en Aasterberg. In een latere fase gaan we dit ook voor de andere dijktrajecten bepalen. Voordat we hoge gronden met een beperkingengebied aanwijzen, informeren we de eigenaren en bewoners.

In april 2022 gaan we eigenaren/bewoners in Beesel, Aasterberg, Urmond, Maasbracht informeren.

In het voorjaar/zomer 2022 volgt een inspraakprocedure (zienswijzen) voor het beleidskader en de aanwijzing van hoge grond in Beesel, Aasterberg, Urmond, Maasbracht.

Najaar 2022: vaststelling beleidskader en de aanwijzing van hoge grond in Beesel, Aasterberg, Urmond en Maasbracht.

Vanaf 2023: aanwijzing van hoge grond voor de overige dijktrajecten.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.