Iris Erkens


Naam: I. (Iris) Erkens

E-mail: i.erkens@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Heerlen

Fractie

Water NATUURlijk (Water Natuurlijk)

Functie

Lid algemeen bestuur

Andere functies bezoldigd

  • Omgevingsmanager Duurzame Energie Rijkswaterstaat, Utrecht

Andere functies onbezoldigd

Geen