Anne Hanssen


Naam: drs. A.M.W.M. (Anne) Hanssen

E-mail: a.hanssen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Voerendaal

Fractie

Partij voor de Dieren

Functie

Lid algemeen bestuur

Andere functies bezoldigd

Geen

Andere functies onbezoldigd

  • Bestuurslid Caring Vets, Amsterdam