Volledig onttrekkingsverbod oppervlaktewater voor Noord- en Midden-Limburg


Drooggevallen beek -Midden-Limburg-Middelsgraaf

Waterschap Limburg heeft besloten dat vanaf vrijdag 26 augustus 2022, 12.00 uur een volledig onttrekkingsverbod oppervlaktewater voor kapitaalintensieve teelten ingesteld wordt voor Noord- en Midden-Limburg. De Swalm, Niers en Roer zijn uitgezonderd, gelet op de huidige afvoer van deze watergangen.

De beken hebben het zwaar door de droogte

Chrit Wolfhagen, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg: ‘’De droogte in het land merken we allemaal, ook in Limburg. We hebben al verschillende maatregelen genomen om water langer vast te houden. Zoals het plaatsen van pompen en verhuizen van vissen wegens droogval. Maar onze beken, vooral in Noord- en Midden-Limburg, hebben het zwaar en vallen in sommige gevallen droog. We willen met dit volledig onttrekkingsverbod verdere daling van het water in onze beken en het droogvallen van beken zoveel mogelijk remmen.’’

Uitzonderingen Kapitaalintensieve teelten

Voor de Swalm, Niers en Roer blijft het per 5 augustus 2022 ingestelde aangescherpte onttrekkingsverbod van kracht, inhoudende:

A: Onttrekkingen voor de beregening van kapitaalintensieve teelten in de vorm van hard
fruit, zijn alleen toegestaan tussen 10.00 en 20.00 uur.
B: Onttrekkingen voor de beregening van kapitaalintensieve teelten niet zijnde hard fruit,
zijn alleen toegestaan tussen 20.00 en 10.00 uur.

Ook blijft er een uitzondering voor het gebruik van oppervlaktewater voor het blussen van natuurbranden.

Aanmelden boeren

Voor agrariërs met kapitaalintensieve teelten die volledig afhankelijk zijn van beekwater en niet beschikken over een redelijk alternatief bieden wij de mogelijkheid om zich via het meldingsformulier Agrariërs  te melden om een incidentele ontheffing aan te vragen.

Dit formulier blijft openstaan tot zaterdag 1 oktober 8.00 uur en is geheel vrijwillig. Het waterschap zal deze melding toetsen en indien ze aan de voorwaarden voldoen een ontheffing afgeven.

Besproeien van gazons en tuinen

Het eerder ingestelde verbod voor alle onttrekkingen uit oppervlaktewateren voor het besproeien van gazons en tuinen blijft van kracht.

Andere maatregelen en extra controles

De afgelopen weken hebben we op verschillende plaatsen al extra maatregelen moeten nemen. Zo hebben we vissen moeten verhuizen door droogval. Er zijn ook pompen geplaatst bij de Putbeek (Montfort) en Kroonbeek (Ottersum) om de beken stromend te houden voor aanwezige beekprikken.

Ook onze inspecteurs gaan in de avonden en weekenden inspecties uitvoeren waar ze letten op het droogvallen van beken en illegale onttrekkingen. Overtreding van het ingestelde onttrekkingsverbod wordt bestraft met een boete van € 1.500.


Gerelateerde links