Verbeterde vismigratie bij de Molenbeek van Lottum

Gepubliceerd op 8 november 2022

molenbeek lottum drone foto

Waterschap Limburg is gestart met werkzaamheden in het mondingstraject van de Molenbeek van Lottum. Deze unieke beek is een belangrijk leef- en paaigebied voor beek- en riviervissen, zoals de winde en serpeling. Deze soorten houden van snelstromend water. Op dit moment is daarvan onvoldoende aanwezig, waardoor de vissen het moeilijk hebben. In samenwerking met de verschillende partners voert Waterschap Limburg maatregelen uit, zodat het water in de beek beter stroomt en de beekmonding goed gaat aansluiten op de Maas.

Partijen werken samen voor herinrichting

Op dinsdagmiddag 8 november kwamen Waterschap Limburg, Stichting Limburgs Landschap, Gemeente Horst aan de Maas en de dorpsraad van Lottum bij elkaar rondom de uitmonding van de Molenbeek van Lottum. In de afgelopen periode is er samen met alle partijen gewerkt aan plannen om de herinrichting van de beek en het omliggende gebied vorm te geven. Dit is nodig omdat de vissen niet optimaal door de beek kunnen zwemmen. Door het hoogteverschil in de monding is deze niet optrekbaar voor beek- en riviervissen.

Samen met Rijkswaterstaat zorgen we ervoor dat de beek beter uitmondt in de Maas, wat goed is voor de stroming en de vismigratie. We verwijderen onder meer puin in de monding en halen enkele beverdammen weg. In de Siebersbeek krijgt de bever zijn eigen leefgebied. Ook wordt de bodemhoogte van de beek op sommige plekken aangepast, zodat het water beter stroomt. Met de gemeente is gekeken naar de recreatieve beleving en bereikbaarheid in het gebied. De fietsbrug wordt daarom verplaatst naar een stuk verder van de Maas af. Deze recreatieve aanpassingen zijn mede mogelijk gemaakt door Maasgaard. Recreanten en bewoners van Lottum kunnen zo veiliger en makkelijker fietsen. Met de verbeteringen bij de Molenbeek van Lottum werken we verder aan de tientallen beekmondingen die al zijn hersteld en die de komende jaren nog hersteld gaan worden.

Vissen zwemmen het liefst gewoon door

Nu de planvorming is afgerond, is aannemer Ploegam gestart met de werkzaamheden. Dagelijks bestuurder Arnold Jansen van Waterschap Limburg, wethouder Beurskens van gemeente Horst aan de Maas, omwonenden en partners verzamelden zich rondom de beekmonding om het bereiken van de gezamenlijke doelen feestelijk in te luiden. “In Limburg bouwen we al decennia aan een veilig en robuust watersysteem. Stuwen, gemalen, watermolens en drempels zijn maatregelen waarmee we het water kunnen besturen. Voor vissen werken deze maatregelen als obstakels, zij zwemmen het liefst gewoon door. Vooral de verschillende soorten in deze beek en de Maas, zoals de winde en serpeling, verplaatsen zich graag tussen de Molenbeek en de Maas. Er is nog veel werk te doen om de vismigratie op orde te krijgen, maar met deze aanpassingen zetten we vandaag weer een mooie stap", aldus Arnold Jansen.