Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Roerdelta ondertekend


Foto_SOK_22dec

De gemeente Roermond en Waterschap Limburg zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het projectgebied Roerdelta. Eerder, in 2020, sloten beide partijen al een intentieovereenkomst om te onderzoeken of en hoe samengewerkt kan worden aan de waterveiligheid en de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied.

Roerdelta is het gebied waar de Roer in de Maas stroomt. In Roerdelta wil de gemeente Roermond nieuwe woningen laten bouwen. De Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij gaat deze woningen bouwen. Ook zijn er plannen om de stadshaven te vernieuwen. Deze ontwikkelplannen zijn nauw verbonden met de hoogwaterveiligheidsopgave van Waterschap Limburg. Samenwerken biedt kansen om efficiënter te werken en om de opgaven elkaar te laten versterken.

In de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente en het Waterschap recentelijk ondertekenden, zijn afspraken vastgelegd over het proces en de financiering van de volgende fasen die gaan plaatsvinden. De komende tijd maken de gemeente en het waterschap een plan van aanpak, zodat duidelijk is wat er wanneer gaat gebeuren. Dit plan wordt ook afgestemd met de Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij en in het eerste kwartaal van 2023 gepresenteerd. In het plan wordt rekening gehouden met de verplichte stappen die elke dijkversterking binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma kent (verkenning, planuitwerking, realisatie).

Jos Teeuwen (Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg): “Waterschap Limburg werkt aan veilige dijken voor heel Limburg. Door samen op te trekken kunnen we de hoogwaterbeschermingsopgave van het waterschap en de ontwikkelopgave van de gemeente Roermond aan elkaar koppelen en het gebied in een keer goed aanpakken.”

Wethouder Dirk Franssen: “Roerdelta wordt een nieuw deel van de stad aan het water, een kenmerkende locatie voor Roermond. Het is een majeure ontwikkeling die de Roermondse samenleving én de Roermondse politiek al vele jaren bezighoudt. We gaan met alle betrokken partijen in het gebied, de inwoners en de omgeving nu een nieuwe fase in om voortvarend aan dit stadsdeel te bouwen. Dat we tegelijkertijd samen met het waterschap kunnen werken aan de waterveiligheid en de opgave om de kans op hoogwater flink te verminderen, maakt dat we het gehele gebied gezamenlijk optimaal kunnen ontwikkelen.”

Actuele informatie over het project is te vinden via www.roermond.nl/roerdelta. Ook via deze website houden wij u op de hoogte.