Hoogwatercrisis: 1 jaar later

Gepubliceerd op 10 juli 2022

Milsbeek Hoogwater juli 2021

14 juli is het een jaar geleden dat Limburg getroffen werd door het hoogwater. Als Waterschap Limburg staan we stil bij dit moment. De komende weken laten we zien wat we als waterschap hebben gedaan sinds juli vorig jaar, wat er de komende tijd én op de langere termijn op de planning staat, en wat inwoners zelf kunnen doen om het water buiten de deur te houden.

Werken aan waterveiligheid is een prioriteit voor Waterschap Limburg. Maar waterveiligheid is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Elke dag zetten we stappen in de goede richting. Op de korte termijn nemen we met provincie en gemeenten maatregelen om de overlast door water te verminderen. Voor de komende 10-15 jaar zetten we in op maatregelen om te komen tot een waterrobuust systeem in Limburg. Het realiseren van waterveiligheid vraagt om een slim samenspel met alle betrokken partijen; op regionaal, provinciaal en (inter)nationaal niveau.

Feiten en cijfers hoogwatercrisis

Het hoogwater van juli 2021 heeft een grote impact gehad. Een overzicht van een aantal feiten en cijfers om een beeld te geven wat er bij zo’n crisis komt kijken voor het waterschap:

 • 800 vrijwillige dijkwachten actief tijdens crisis
 • 4,2 km nooddijk aangelegd binnen 50 uur
 • 135 pompen
 • 200.000 zandzakken
 • duizenden bigbags
 • 656 schades aan watersysteem
 • 99% van de schade aan watersysteem binnen vijf maanden hersteld
 • meer dan 1000 omgevingsvragen binnengekomen
 • aanwezigheid bij tientallen bewonersbijeenkomsten
 • geschatte schade hoogwatercrisis 1,8 miljard
 • 1,2 miljard nodig voor investering in waterrobuust systeem
 • 300 miljoen toegezegd door het Rijk voor waterveiligheid

Waarschuwingen ontvangen bij hoogwater

Op 11 juli 2022 lanceert Waterschap Limburg het ‘Waterbeeld Limburg’. Dit informatiepunt is gebouwd om mensen sneller en beter te informeren over de meest actuele watersituatie. Tijdens een crisis of incident is dit waterbeeld ook het centrale informatiepunt voor de watervragen.

Lees het volledige nieuwsbericht op onze website

Een jaar later in Roermond en Valkenburg

We trappen met ons eerste filmpje af in Valkenburg aan de Geul en bespreken met collega Paul Geurts wat er sindsdien is gebeurd in Valkenburg en welke toekomstige werkzaamheden worden verwacht.

Bekijk het filmpje op onze website

We doen het samen

 • Rijk en Limburgse overheden presenteren precies één jaar na watercrisis een gezamenlijke aanpak die Limburg waterveiliger maakt. Minister Harbers: “Wat vorig jaar in Limburg, maar ook in België en Duitsland is gebeurd, hopen we niet meer mee te maken. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid, omdat er grenzen aan de maakbaarheid van het watersysteem zitten. Daarom hebben we in het coalitieakkoord €300 miljoen gereserveerd voor maatregelen in de beekdalen van zijrivieren van de Maas, zodat we Limburg beter kunnen beschermen tegen weersextremen. De aanpak van de uit de watercrisis voortvloeiende opgave kan alleen slagen wanneer partijen in de regio en het Rijk de handen in elkaar slaan en tot een gezamenlijk programma komen. De bestuursovereenkomst die ik vandaag met de Provincie en het Waterschap heb getekend, draagt hieraan bij.”

Lees het volledige nieuwsbericht op onze website

 • De Euregio Maas-Rijn heeft in 2021 te maken gehad met ernstige overstromingen, waarbij meer dan 200 dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Het Interregbureau van deze Euregio heeft daarom besloten om 6.9 miljoen euro vrij te maken, waarmee partners in het gebied projecten kunnen starten. Deze projecten richten zich op drie onderwerpen:

  1. Het verbeteren van de weers- en watervoorspellingen
  2. Het versterken van de crisisbestrijding
  3. Het klimaatrobuust maken van de ruimtelijke inrichting

Lees het volledige nieuwsbericht op onze website

 • Voordat je wateroverlast ervaart, is het een goed idee om je eigen woning zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het water. Enkele voorbeelden zijn het aanbrengen van waterbestendig materiaal in je woning en het aanschaffen en plaatsen van waterkeringen, zoals schotten, om je huis te beschermen tegen wateroverlast.

Bekijk op onze site wat jij kunt doen om je voor te bereiden op wateroverlast

#1jaarlater


Zie ook

Bekijk wat je zelf kunt doen