Altijd op de hoogte van de actuele watersituatie in Limburg


Waterbeeld Limburg (8)

Op 11 juli lanceert Waterschap Limburg het ‘Waterbeeld Limburg’. Dit informatiepunt is gebouwd om mensen sneller en beter te informeren over de meest actuele watersituatie. Chrit Wolfhagen, DB-lid van Waterschap Limburg: “Het Waterbeeld geeft informatie over waterstanden, neerslagverwachting, droogte en andere bijzonderheden zoals (zwem)waterkwaliteit. Waterbeeld Limburg is een start. We bouwen het in de toekomst nog verder uit om zo goed mogelijk de vragen die leven bij inwoners en ondernemers in Limburg te beantwoorden.”

Waarschuwingen ontvangen bij hoogwater

Tijdens een crisis of incident is dit waterbeeld ook het centrale informatiepunt voor de watervragen. Patrick van der Broeck, Dijkgraaf van Waterschap Limburg: ''Juist dan is de informatiebehoefte is groot en willen mensen razendsnel informatie. Mensen hoeven niet altijd hiernaar zelf op zoek te gaan. Via de app waterstandlimburg en www.waterstandlimburg.nl kun je ook aangeven dat je actief gewaarschuwd wil worden bij hoge of lage waterstanden.

Hoe werkt het?

Waterbeeld Limburg is een pagina met vier grote blokken: actuele neerslagverwachting, actuele waterstanden bij jou in de buurt, hoe droog is het? en overige bijzonderheden. Er zitten links in die verwijzen naar het KNMI, het droogteportaal (het droogteportaal toont de actuele droogte in Nederland) en WaterstandLimburg (informatie over de actuele waterstanden en -afvoeren en het grondwaterpeil in Limburg). Bekijk het waterbeeld via www.waterschaplimburg.nl/waterbeeld.

Kleurcodes

De blokken van het dashboard kunnen vier kleuren hebben: groen, geel, oranje of rood. Elke kleur staat voor de fase waarin het betreffende blok zich bevindt. In een normale situatie staan alle blokken op groen. Bij beginnende droogte wordt bijvoorbeeld het blok over droogte geel. Bij langdurige droogte wordt het oranje of zelfs rood. Bij een kleurverandering staat er altijd bij waarom het blok de kleur heeft en wat inwoners in deze fase zelf kunnen doen.

Waarom doen we dit?

Tijdens de watercrisis van juli 2021 waren veel mensen op zoek naar informatie over de waterstanden in hun omgeving. Ook nu merkt het waterschap dat bij elke regenbui mensen meer informatie willen hebben en het liefst op een centrale plek. Dit waterbeeld voldoet aan deze behoefte.

Doorontwikkeling

Dit is de eerste versie van het Waterbeeld Limburg dat de komende maanden verder wordt ontwikkeld. Zo komen er bijvoorbeeld interactieve kaarten bij, afhankelijk van de technische mogelijkheden. Dit willen we doen met een klankbordgroep, genaamd de Waterraad. Hierin kunnen bewoners en andere geïnteresseerden actief feedback geven over de werking en halen we de wensen en behoeften op die er zijn. Op deze manier creëert Waterschap Limburg een Waterbeeld met en voor de omgeving.

Denk je mee?

Wilt u ook betrokken worden bij de ontwikkeling van het Waterbeeld? Meld u dan aan voor de Waterraad, dit is een klankbordgroep op vrijwillige basis. De Waterraad komt een paar keer per jaar bij elkaar om te spreken over het Waterbeeld, de waterstandenapp en andere vormen van risicocommunicatie. Aanmelden kan via waterraad@waterschaplimburg.nl


Bekijk hier Waterbeeld Limburg