#eenjaarlater in de Centrale Regiekamer, Roermond en Valkenburg


Omgevingsmanager Paul Geurts geeft toelichting over #eenjaarlater in Valkenburg aan de Geul

Deze week is het een jaar geleden dat Limburg werd getroffen door hoogwater. We kijken met drie korte filmpjes terug en vooruit op het hoge water.

1. In Roermond

We voeren het hele jaar inspecties uit om het gebied op orde te houden en te weten hoe het gebied erbij ligt. Dit doen we voor een veilige leefomgeving. Samen met Rachel gaan we kijken in Roermond.

2. In Valkenburg aan de Geul

We trappen met ons eerste filmpje af in Valkenburg aan de Geul en bespreken met collega Paul Geurts wat er sindsdien is gebeurd in Valkenburg en welke toekomstige werkzaamheden worden verwacht.

2. De Centrale Regiekamer

De Centrale Regiekamer is de centrale plek in Limburg om beken, rivieren en grondwater in de gaten worden gehouden. Vanuit hier informeert WL over de actuele watersituatie in Limburg.

Bekijk het actuele Waterbeeld op onze website

3. Roermond