Dijkversterkingen Beesel en Heel hoogwaterveilig en afgerond


Heel_8 (Breedbeeld)

Vandaag, vrijdag 16 december, vond de oplevering en overdracht van het werk van de dijkversterkingen Beesel en Heel plaats. Met de bewoners en collega’s van onder andere de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat is bij dit memorabele moment stilgestaan. De waterkeringen zijn na vandaag weer in beheer en onderhoud van het waterschap.

De aannemer heeft nog een paar kleine werkzaamheden te verrichten. De wegen zijn weer in het beheer van de gemeenten.

Om de inwoners van beide dorpen en vooral de aanwonenden van de dijktrajecten te bedanken voor hun geduld en medewerking, organiseerde het waterschap een boottocht in Beesel en in Heel. Zo zagen de mensen de waterkeringen eens vanaf respectievelijk de Maas en de Polderveld.

Heel_3

Het werk in het kort

In totaal is ruim 5 kilometer dijk versterkt. De kering in Beesel is op de juiste hoogte voor de toekomst gebracht. Daarnaast moest in Beesel ook in totaal een ruime kilometer aan nieuwe keringen worden aangelegd; langs kwekerij Bouten, bij de Bussereindseweg en in Rijkel waar voorheen nog geen waterkeringen waren. Hierbij gaat het om aansluitingen op hoge grond en het sluitend maken van het huidige tracé. De dijk in Heel was al op de vereiste hoogte en moest worden versterkt om te voldoen aan de nieuwe wettelijke normen. Hier speelde een stabiliteits- en piping opgave.

Jos Teeuwen, bestuurder van Waterschap Limburg:

“We hebben twee mooie projecten afgerond. De bouwoverlast is voorbij en Beesel en Heel zijn hoogwaterveilig! Beide dijktrajecten zijn al grotendeels opgenomen in het landschap. Samen met de aannemer hebben we een buitengewone inspanning verricht gezien de coronamaatregelen, schaarste op de arbeidsmarkt, leveringsproblemen van materialen door de oorlog en de prijsstijgingen. Ook hebben we een goede en prettige samenwerking met beide gemeenten gehad, en geduld en vertrouwen van de inwoners gekregen.”

Flinke tijdwinst

De geplande uitvoeringstijd van de twee dijkversterkingen was ongeveer drie jaar. Omdat de aannemer, in samenwerking met Waterschap Limburg, ervoor heeft gekozen om in 2021 eerst alles goed voor te bereiden om vervolgens in 2022 de fysieke werkzaamheden in een kort tijdsbestek uit te voeren, is flinke tijdwinst van ruim een half jaar geboekt.

Laatste werkzaamheden

De aannemer heeft nog wat laatste werkzaamheden uit te voeren zoals het talud aanwerken en het opruimen van de bouwkeet. De planning is om dit voor de kerstvakantie af te ronden, maar dit hangt af van het weer. Als het te nat is of te hard vriest schuift het door naar volgend jaar. Ook de werkstroken die zijn gehuurd van particulieren zijn of worden in de oorspronkelijk staat weer terug geleverd. Het natuurcompensatieplan, de aanplant van bomen en struiken, is nog niet overal uitgevoerd. In het voorjaar van 2023 wordt dit voltooid.

Het waterschap monitort de ontwikkeling van de grasmat op de dijken. In Beesel vindt extra monitoring plaats met behulp van geplaatste sensoren in de dijkvakken aan de Maas waar de bentonietmatten zijn toegepast. Ook op enkele andere plekken wordt gemonitord of het gras aanslaat en in het voorjaar wordt door het kadaster de definitieve erf grenzen vastgesteld.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De dijkversterking in Beesel en in Heel zijn onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.