Wereldmilieudag: onze Programmaregisseur Waterkwaliteit aan het woord over de KRW

Gepubliceerd op 5 juni 2024

Op 5 juni vieren wij Wereldmilieudag, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor milieuproblemen en duurzame oplossingen. Wij maken gebruik van deze gelegenheid om de Kaderrichtlijn Water (KRW) in de schijnwerpers te zetten.

De Kaderrichtlijn Water speelt een sleutelrol in ons werk aan schoon en gezond water. We gaan in gesprek met onze eigen Programmaregisseur Waterkwaliteit Michel Smits. Hij vertelt ons meer over de KRW en wat deze betekent voor onze wateren en omgeving.

Programmaregisseur Waterkwaliteit Michel Smits aan het woord

Kun je ons kort uitleggen wat de Kaderrichtlijn Water (KRW) precies inhoudt?

De KRW is een Europese richtlijn die doelen stelt voor de ecologische en chemische kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater. Onze focus ligt voornamelijk op oppervlaktewater. Ter verduidelijking: Oppervlaktewater is water dat zich aan het aardoppervlak bevindt, zoals rivieren, meren, beken, vijvers en kanalen. We hebben uitvoeringsprogramma's opgesteld om de bijbehorende doelen te realiseren en zo de waterkwaliteit te verbeteren.

Waarom is de KRW nodig voor het welzijn van het Limburgse milieu?

De KRW zorgt ervoor dat de waterkwaliteit wordt verbeterd. Sinds de jaren '70 is er een sterke verbetering in waterkwaliteit geweest, dankzij onze eigen wetgeving en de introductie van de zuiveringsschappen. De laatste 10-15 jaar is de vooruitgang echter gestagneerd. De KRW helpt ons om continu te blijven verbeteren, wat essentieel is voor een gezonde balans tussen mens en natuur.

Wat voor rol speelt de KRW bij jou als programmaregisseur waterkwaliteit?

De KRW is een belangrijke opgave voor ons, maar niet de enige. Wij richten ons ook op andere waterkwaliteitsproblemen, zoals medicijnresten in het water. Hoewel dit niet direct onder de KRW valt, pakken we dit toch op omdat het essentieel is voor het milieu en de waterkwaliteit verbetert. Vorig jaar heeft WBL onderzocht hoe we medicijnresten op een innovatieve manier uit het water kunnen halen rioolwaterzuiveringsinstallatie in Simpelveld en vanaf eind dit jaar wordt deze techniek permanent ingezet. Dat is iets wat niet vanuit de KRW nodig is, maar desalniettemin belangrijk voor de waterkwaliteit.

Hoe draagt de KRW bij aan de bescherming en verbetering van onze waterkwaliteit in Limburg?

De KRW is niet vrijblijvend. In 2027 moeten we zorgen dat we de doelen hebben gehaald. Daarom hebben wij maatregelen bedacht om die doelen te behalen, zoals vismigratie en beekherstel. We hebben al zo’n 200 kilometer beekherstel uitgevoerd de afgelopen 20 jaar en we moeten de komende jaren nog ruim 70 kilometer voltooien. Ook andere partijen zijn aan zet. We werken samen met gemeentes en andere partijen om bijvoorbeeld overstort van het riool tegen te gaan en agrarische emissies te beperken.

Welke positieve effecten hebben we al kunnen zien dankzij de KRW in onze regio?

Alle inspanningen hebben samen hebben zeker een positief effect laten zien. Biologisch gezien gaat het redelijk goed met de vissen en andere diertjes. Qua chemie is het beeld wisselend, omdat er veel stoffen zijn die niet allemaal onder onze controle vallen, zoals bestrijdingsmiddelen, PFAS, stoffen uit autobanden enzovoorts. De meest schadelijke stoffen zijn gelukkig al verboden, dus die vinden we gelukkig al niet meer in het water.

Op welke manier kunnen inwoners van Limburg bijdragen aan de doelstellingen van de KRW?

Iedereen kan bijdragen aan de waterkwaliteit. Bijvoorbeeld door vaatwasblokjes te halveren, biologische producten te kopen of de regenpijp af te koppelen van het riool. Een regenton draagt bij aan het voorkomen dat regenwater en afvalwater samen in de beek terechtkomen via een overstort als het hard regent. Gemeentes werken hieraan door regenwater van het rioolstelsel los te koppelen, maar je kunt het dus ook zelf doen in je tuin. Meer informatie hierover vind je op de website van Waterklaar.

In 2027 moeten alle lidstaten voldoen aan de doelen van de KRW. Hoe staat het er in Limburg/Nederland voor?

Wij slagen erin om de voorgenomen maatregelen uit te voeren. Toch wijzen analyses vanuit het Rijk erop dat de gezamenlijke maatregelen van alle stakeholders niet voldoende zijn. Vooral op het gebied van meststoffen is er nog winst te behalen. Het is nog wachten op een duidelijke aanpak hiervoor.

Als meest internationale provincie van Nederland kijken we ook naar samenwerking over de grens. Samen met Vlaanderen, Wallonië en Duitsland willen we de waterkwaliteit verbeteren. Onze stip op de horizon is om samen naar een internationaal stroomgebiedsbeheerplan toe te werken. Dit vereist een goede en stevige lange-termijnrelatie. Het begin hiervan is al gemaakt.

Help jij mee met het verbeteren van de waterkwaliteit in Limburg?

Bekijk onze vacatures en word onze nieuwe collega!


Michel Smits

Michel Smits werkt al meer dan 20 jaar in de Limburgse waterschapswereld. Van huis uit is Michel bioloog en hij heeft het grootste deel van zijn loopbaan als ecoloog bij het waterschap gewerkt. De afgelopen jaren heeft hij zich toegelegd op de chemische waterkwaliteit als programmamanager van het regieprogramma waterkwaliteit.