Waterschap werkt aan waterkwaliteit Geleenbeek bij Susteren

Gepubliceerd op 29 februari 2024 (om 8:36)

Waterschap Limburg gaat bij de Geleenbeek tussen de Oude Rijksweg (N276) en de Holtummerweg in Susteren binnenkort aan de slag met beekherstel. De afgelopen weken is de bodem onderzocht op explosieven. Nu dit werk is afgerond, kan het waterschap daadwerkelijk beginnen met de uitvoering van het project.

De reden om de Geleenbeek op dit traject aan te pakken, is dat het waterschap ervoor moet zorgen dat de Geleenbeek ook hier voldoet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze schrijft de waterkwaliteitseisen van de Europese wateren voor. Behalve het halen van de KRW-norm, wil het waterschap ook hier het leefklimaat voor de vissen verbeteren. De Geleenbeek is op dit traject nog geen goede biotoop voor vissen. Dit willen we veranderen.

Verbetering leefklimaat vissen

Om het leefklimaat voor de vissen te verbeteren, gaan wij werken aan een natte leefomgeving. Een dode rivierarm en een nevengeul zorgen voor een extraatje bij een licht meanderende beek. Zo ontstaan paaiplaatsen voor vissen. Ook krijg je overgangen van natte naar droge natuur. Daarmee vergroot je de biodiversiteit. Bovendien komt er meer begroeiing voor voldoende schaduw op de beek. Dit verbetert het leefklimaat voor allerlei waterplanten en kleine waterdieren.

Duur werkzaamheden

Nu het explosievenonderzoek is afgerond, kan aannemer Van de Brand uit Teeffelen veilig aan de slag. De directievoering is in handen van Bureau Kragten. Naar alle waarschijnlijk start dit werk begin maart. Het werk zal circa een half jaar duren.

Meer informatie

De aannemer doet zijn best om de overlast van de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Alle actuele informatie over dit project: Herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg - Waterschap Limburg