Nieuwe module geeft inzicht in wateronttrekkingen van agrariërs

Gepubliceerd op 30 april 2024

Het regende pijpenstelen de afgelopen maanden. De recordhoeveelheid aan neerslag heeft gezorgd voor zeer natte grond en verzadigde bodems. Dit betekent dat de ‘sponswerking’ van de bodem minder goed werkt.

Ondanks de natte omstandigheden statte Waterschap Limburg op 1 mei met een proef om agrariërs hun onttrekkingen te laten doorgeven via een beregeningsmodule op de website. Hiermee krijgt het waterschap een completer inzicht in de grond- en oppervlaktewateronttrekkingen.

Chrit Wolfhagen, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg: “De laatste jaren stijgt het aantal droge zomers. Waterbeschikbaarheid is steeds meer een thema. Hierdoor is het belangrijk om actueel inzicht te hebben in hoeveel water agrariërs onttrekken aan het grondwater en aan het oppervlaktewater. Met de nieuwe digitale module krijgen we dat inzicht.”

Hoe ging het tot nu toe?

Tot nu toe moeten agrariërs elk jaar doorgeven hoeveel water ze hebben onttrokken voor het gebruik in openteelten via hun grondwaterputten. Voor het onttrekken van grondwater krijgen de agrariërs elk jaar een opgaveformulier per post gestuurd. Het is ook mogelijk om digitaal opgave te doen. Voor het onttrekken van oppervlaktewater worden tot nu toe geen onttrokken hoeveelheden doorgegeven, omdat dit ook niet is opgenomen als voorschrift in de Waterschapverordening.

De nieuwe digitale module

Om te kunnen bepalen hoeveel water waar en waarvoor wordt onttrokken, heeft Waterschap Limburg een beregeningsmodule ontworpen. Hier kunnen agrariërs via een digitaal systeem informatie doorgeven over de onttrekking. En dat wordt meteen digitaal verwerkt. Dit scheelt ook veel werk aan de achterkant.

Beregeningsmodule printscreen

Voordelen module

Met de nieuwe digitale module krijgt het waterschap een actueel, locatie specifiek en realtime beeld van het watergebruik. Deze informatie zal worden gebruikt om de hydrologische modellen beter en realistischer te laten rekenen. Daarmee kan het toekomstig beleid worden verbeterd en leidt het tot betere maatregelen voor behoud en versterking van de natuur.

Voor de agrariërs heeft de module ook voordelen. Mogelijk dat met inzet van de beregeningsmodule een debietmeting per put niet nodig wordt en daarmee kan een investering per put van circa 5000 euro worden bespaard. En als boeren en tuinders alles melden via de digitale module, hoeven ze ook geen jaaropgave meer in te vullen.

Pilot

Vanaf 1 mei kunnen agrariërs gebruik maken van het nieuwe systeem. Binnenkort zal aan agrariërs na het invullen van het formulier op de website om een mening worden gevraagd. Deze feedback verzamelen we en hiermee wordt in het najaar een evaluatie gedaan. Ook optimaliseren we met de opmerkingen het digitale systeem. Na de evaluatie besluit het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg of de module ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. De bedoeling is per 1 januari de nieuwe methode officieel in te voeren.

De module is te vinden op www.waterschaplimburg.nl/beregenen

Aanmelden, vragen of opmerkingen kunnen gemaild worden naar beregenen@waterschaplimburg.nl