Kademuur Geleenbeek ingestort – Onderzoek van start


De kademuur langs de Geleenbeek in Sittard is recentelijk ingestort, wat heeft geleid tot een gezamenlijke actie van Waterschap Limburg en de gemeente Sittard-Geleen om de oorzaak te achterhalen.

Na een eerdere instorting hebben Waterschap Limburg en de gemeente Sittard-Geleen besloten tot een grondig onderzoek om de onderliggende oorzaken vast te stellen. Het betreft specialistisch onderzoek dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Er is een gespecialiseerd bureau ingeschakeld, dat van 21 mei tot 23 mei een onderzoek gaat uitvoeren.

Het onderzoek richt zich niet alleen op de locaties van de recente instortingen, maar strekt zich uit over een breder traject van de kademuren langs de Geleenbeek. Er gaan boringen plaatsvinden om de stabiliteit van de ondergrond te bepalen en eventuele risicofactoren te identificeren. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is in de directe omgeving een parkeerverbod van kracht. De locaties van de verzakkingen zijn afgezet met hekken om de veiligheid van voorbijgangers te waarborgen.

De resultaten van het onderzoek wordt medio juni verwacht. Deze resultaten worden meegenomen bij het opstellen van een herstelplan.
De kennis en ervaringen die nu worden opgedaan nemen we mee in volgende projecten.