Gemeente en waterschap willen aanleg nieuwe waterkering en inrichting Maaskade gelijktijdig uitvoeren

Gepubliceerd op 29 maart 2024

Gemeente Venlo en Waterschap Limburg onderzoeken of het technisch en financieel haalbaar is de aanleg van de nieuwe waterkering bij de Lage Loswal en de openbare ruimte aan de Maaskade versneld en gecombineerd uit te voeren. Hiervoor tekenden wethouder Marij Pollux en waterschapbestuurder Jeroen Achten vrijdag een aanvulling op de intentieovereenkomst van 2021.

Eerder dit jaar werden de woningen van het project Aan de Stadsmuur opgeleverd. Op dit moment verrijst het laatste nieuwe woonblok aan de Maaskade. Daarna kan vanaf 2025 de openbare ruimte opnieuw worden ingericht. Hiervoor heeft Landschapsarchitectenbureau Burobol samen met de gemeente en een groep bewoners en ondernemers een eerste ontwerp gemaakt.

Daarnaast dient, in het kader van de hoogwaterbescherming, een nieuwe waterkering aangelegd te worden aan de Lage Loswal. De aanleg van deze kering staat nu medio jaren 30 op de planning.

Om te voorkomen dat de Maaskade over enkele jaren weer op de schop moet, willen de gemeente en het waterschap beide projecten graag gelijktijdig uitvoeren in de periode 2026 – 2028. Onderzocht wordt of dat haalbaar gemaakt kan worden. Het zou betekenen dat het waterschap de geplande aanleg van de waterkering naar voren haalt. De definitieve inrichting van de openbare ruimte door de gemeente wordt dan iets later uitgevoerd.

Tijdelijke inrichting

Natuurlijk zorgt de gemeente in de tussentijd wel voor een gedegen tijdelijke inrichting van de Maaskade zodat aanwonenden en ondernemers hun panden kunnen betreden, hun auto kunnen parkeren, enzovoort. Ook de hoogwaterbescherming blijft in de tussentijd geborgd.

Uiteindelijk streven de gemeente en het waterschap ernaar beide projecten eind 2028 te hebben afgerond.

Besluit

Het haalbaarheidsonderzoek levert met name technische en financiële informatie op die zowel voor de gemeente als het waterschap relevant zijn voor de definitieve besluitvorming daarover, later dit jaar. Ook wordt bekeken welk soort waterkering voldoet aan de criteria van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en hoe deze het beste in de nieuwe openbare ruimte kan worden ingepast.

De kosten van dit haalbaarheidsonderzoek worden door beide partijen gedeeld. Het haalbaarheidsonderzoek is rond de zomer van 2024 klaar.