Waterschap oefent met nieuwe noodmaterialen

Laatst gepubliceerd op 30 januari 2024 (om 13:06)

Een groot aantal medewerkers van Waterschap Limburg oefent deze week met acties uit het bestrijdingsplan wateroverlast. Tijdens deze Hoogwaterweek worden voor het eerst de nieuwe noodmaterialen getest. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze aannemers en partners, waaronder de veiligheidsregio's.

Afgelopen maandag en dinsdag hebben we ons gefocust op de theorie. Zo kregen de medewerkers op de hoogwaterloodsen in Horst en Sittard theoretische trainingen over onze crisisstructuur, veiligheid en een instructiesessie over het installeren en onderhouden van onze vernieuwde hoogwaterpompen.

Nieuwe noodmaterialen in actie

Vandaag (woensdag 4 oktober) en de komende dagen wordt er in Roermond geoefend met onze nieuwe noodmaterialen. Deze noodmaterialen worden nu voor het eerst gebruikt. Het gehele proces wordt geoefend met elkaar, van het uitladen van de materialen tot het opzetten ervan en uiteindelijk het inruimen van de materialen onze noodcontainers. Vandaag oefenen we met het opbouwen van mobiele dijken. Donderdag en vrijdag gaan we de noodmaterialen van Geodesign Barriers opbouwen. Dit doen we op verschillende ondergronden zodat we ook daar ervaring mee opdoen. Ruim twintig personen volgen een opleiding tot instructeur, zodat zij in staat zijn om hun kennis en expertise over te dragen aan de gebruikers van deze noodmaterialen tijdens een calamiteit.

Toekomstige uitbreiding noodmaterialen

Lambert Verheijen, interim dijkgraaf van Waterschap Limburg was ook bij de oefening aanwezig: ‘’Het is prachtig om te zien hoe deze hele week draait om het opleiden, trainen en oefenen. Door dit jaarlijks samen te organiseren verhogen we onze paraatheid en kunnen we sneller reageren om met deze noodmaterialen wateroverlast te verminderen. Dit doen we grensoverschrijdend, want water kent geen grenzen. Het is goed om te zien dat er nu al 1800 meter aan noodmaterialen wordt geleverd. De komende jaren gaan we dit uitbreiden naar ruim 4000 meter.’’

Beige Minimalist Mood Photo Collage (1)

Ook acties op andere locaties

Niet alleen in Roermond gebeurt er van alles. Ook op andere locaties in de provincie zijn er acties aan de gang. Deze oefenweek richt zich vooral op de waterkeringen zoals dijken langs de Maas, waarbij er bijzondere aandacht is voor locaties waar recent dijkversterkingen zijn uitgevoerd, zoals Beesel en Ooijen-Wanssum. Hier wordt geoefend aan nieuwe of aangepaste pomplocaties en de opbouw van coupures.

Noodmaterialen betaald vanuit het Interreg-project Marhetak

De watercrisis van 2021 liet zien hoe belangrijk het is om met internationale partners samen te werken aan waterveiligheid. Om die reden is onder andere het Interreg-project Marhetak opgericht, waarin vijf partners uit Limburg, België en Noordrijn-Westfalen samenwerken. In dit project wordt ruim 1,9 miljoen euro geïnvesteerd om de crisisbeheersing te verbeteren. Een onderdeel van dit project is het aanschaffen van mobiele noodmaterialen voor ruim 400.000 euro, die snel op de juiste plek, grensoverschrijdend, ingezet kunnen worden. Volgende week zullen verschillende partners waaronder van het Interreg-project Marhetak, zelf ook een instructiesessie meemaken.

20231004_bjornfrins_PERS-10