Waterschap Limburg start informatieknooppunt voor betere informatievoorziening en -verstrekking


Op donderdag 20 april heeft Waterschap Limburg een contract ondertekend met ICT-consultant Ordina voor de gezamenlijke ontwikkeling van een informatieknooppunt. Dit contract is tot stand gekomen na een succesvolle Europese aanbesteding in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog, wat voor ICT-contracten een relatief nieuwe vorm is.

Dit innovatieve cloud-platform maakt gebruik van moderne technologieën, zoals knowledge graphs - waarmee inhoudelijke verbanden in de data worden weergegeven -. Het informatieknooppunt zorgt voor een betere samenwerking en informatievoorziening binnen het waterschap en met haar partners.

Nog beter inspelen op extreme weerssituaties

Marc Knaapen, directeur van het waterschap, ziet deze stap als een belangrijke mijlpaal voor de organisatie. "Het waterschap staat voor veilige dijken, voldoende water en een goede waterkwaliteit. We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer en droge periodes. Om nog beter in te spelen op deze situaties werken we steeds meer datagedreven. Onze centrale regiekamer let op de actuele en verwachte situatie rondom beken, rivieren en grondwater. Deze informatie uit het informatieknooppunt is belangrijk voor een steeds betere signalering en besluitvorming. Zo kunnen we sneller handelen en eerder informeren.”

De projectleider van het waterschap, Arnout Arntz, voegt hieraan toe: "Het informatieknooppunt biedt ons diverse voordelen. Denk aan een betere governance van de data, meer transparantie en een snellere toegang tot informatie. We hebben het knooppunt ontworpen om in te spelen op de actuele en verwachte situatie en het is belangrijk dat we alle relevante informatiestromen samenbrengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gegevens van (grond)waterstanden, maaibeheer, bouwprojecten, omgevingsmeldingen, weersverwachtingen om een actueel en verwacht waterbeeld te creëren. Op die manier ontstaat er een informatieknooppunt dat vanuit verschillende perspectieven gegevens met elkaar combineert en analyseert. Die resultaten kunnen we zowel in de dagelijkse praktijk als voor nieuwe plannen gebruiken. Door ook allerlei slimme modellen eraan te koppelen, moet het informatieknooppunt op den duur functioneren als een collectief brein en geheugen.”

Start van een langdurige samenwerking

Joost de Bruin, de CEO van Ordina Nederland is ook enthousiast over dit project. "Wij zijn trots dat we het waterschap mogen ondersteunen bij deze innovatieve ontwikkeling, waarbij we tot een gemeenschappelijk gedragen oplossing zijn gekomen en de start van een langdurige samenwerking”. Dit enthousiasme wordt onderstreept door Nicolle van den Heiligenberg, Practice Lead bij Ordina. “Bijzonder aan dit project is dat wij onze oplossingen op het gebied van semantische data, data governance, GEO en engineering samen hebben weten te brengen in een innovatief data platform. Met het team hebben we hier de afgelopen maanden naar toe gewerkt en kijken er met onze business partner HKV naar uit om hier samen met Waterschap Limburg en onze leveranciers een succes van te maken.

Waterschap Limburg en Ordina verwachten dat het informatieknooppunt binnen een aantal maanden operationeel is met de eerste toepassing.