Waterpeilen Griendtsveen vanaf nu beter te beheersen

Gepubliceerd op 1 december 2023

WhatsApp Image 2023-12-01 at 08.34.27 (Breedbeeld)

Door intensieve samenwerking van Dorpsraad Griendtsveen, waterschap Limburg, Staatsbosbeheer, Provincie Limburg en gemeente Horst aan de Maas kan de waterhuishouding in Griendtsveen nu beter worden beheerd. Twee nieuwe gemalen en de aanpassingen aan diverse watergangen zorgen voor een constant evenwichtig waterpeil in het Peeldorp. Op donderdag 30 november stonden de samenwerkende partijen stil bij de laatste mijlpaal; de inwerkingstelling van het gemaal aan de Kanaalweg.

Het dorp Griendtsveen, ten westen van de gemeente Horst aan de Maas, heeft de afgelopen jaren veel transformaties doorstaan. Griendtsveen sluit aan op natuurgebied de Peel, waar diverse vernattingsmaatregelen zijn uitgevoerd. Dit om de Peel te beschermen tegen uitdroging in het veranderende Nederlandse klimaat. Inwoners van Griendtsveen maakten zich sinds deze ingrepen zorgen over de effecten ervan op hun leefomgeving. In 2020 zijn daarom afspraken gemaakt tussen bovengenoemde partijen in een zogenaamde ‘packagedeal’, waarin water- en muggenproblematiek een prominente plek kreeg. In nauwe afstemming met de dorpsraad is de wateropgave nu aangepakt en kunnen waterpeilen beter afgestemd worden op de weersvoorspellingen.

“De klimatologische ontwikkeling, waarin periode van grote droogte of extreme regenval steeds vaker voorkomen, maakte het noodzakelijk dat de waterpeilen in Griendtsveen (dat omringd wordt door moerasgebieden) beter beheersbaar werden. Het is geweldig fijn dat dat nu gerealiseerd is”, aldus de voorzitter van Dorpsraad Griendtsveen, Loek Sijbers.

Maatwerkoplossingen

Het werk in Griendtsveen omvatte een overvloed aan werkzaamheden. Midden in het dorp zijn de vele sloten opgeschoond en duikers vergroot. Ook is er een nieuwe verbindingsduiker onder het Griendtsveen Kanaal aangebracht en een bestaande duiker onder dit kanaal vergroot. Daarnaast is er hard gewerkt aan de werking van gemalen. Zo is het oude gemaal Lavendel verwijderd en zijn er twee nieuwe gemalen aangelegd. Deze gemalen vervullen een belangrijke rol tijdens hevige regenbuien, omdat ze overtollig water beter uit het gebied kunnen pompen en zo wateroverlast wordt beperkt. In droge perioden kan water worden ingelaten via het nieuwe inlaatwerk op het Griendtsveen Kanaal.

Waterschap Limburg-oplevering gemalen Griendtsveen-30
Samenkomst bij het nieuwe gemaal aan de Kanaalweg

Bestuurder Chrit Wolfhagen licht de situatie verder toe: “Binnen dit project lag er een ambitie om Griendtsveen om te vormen, zodat het dorp een polderende functie kreeg. Tegelijkertijd was het belangrijk om het oorspronkelijke dorpsgezicht te behouden. Samen met de omgeving en de betrokken overheden hebben we maatwerkoplossingen kunnen maken waar we trots op zijn.”

Gedeputeerde Michael Theuns gaat verder: “Dit project is een mooi voorbeeld van samenwerking van verschillende overheden, ook over de grens van onze provincie heen, samen met de inwoners van dit gebied. Samen met de inwoners van Griendtsveen hebben we er voor kunnen zorgen dat de waterhuishouding in en rond het dorp op orde is, zodat er ruimte is om de hydrologische situatie voor de natuur in de Peel te verbeteren.”

Andere maatregelen

Er waren nog enkele andere maatregelen onderdeel van de packagedeal Griendtsveen.

Zo is er een deel van de kade op de grens van de Helenavaart en de Mariapeel opgeknapt door Staatsbosbeheer, waarbij ook maatregelen werden genomen om doorgraven (door bijvoorbeeld bevers) te voorkomen. Deze bestaande kade was in slechte staat en op plaatsen doorgegraven, waardoor voedselrijk water uit het kanaal de Mariapeel in kon stromen. Dat voedselrijke kanaalwater tast de kwetsbare en van nature voedselarme hoogveennatuur aan.

Waterschap Limburg-oplevering gemalen Griendtsveen-3
Het nieuwe gemaal aan de Lavendellaan

Samenwerking en vervolg

Met de afrondingen van project ‘Waterhuishouding Griendtsveen’ zijn de investeringen zoals bedoeld in de packagedeal voltooid, maar de samenwerking en uitvoering van de packagedeal stopt hier nog niet. De komende jaren werken de betrokken partijen aan de nazorg en monitoring van gewenste én ongewenste effecten als gevolg van de maatregelen. Ook kunnen inwoners nog vijf jaar lang gebruik maken van de ‘speciale waternazorgregeling’. Binnen deze regeling worden inwoners geholpen zodra er onverwacht overlast optreedt als gevolg van de werkzaamheden.