Inloopmomenten: vragen en inbreng voor project Vierwaarden

Laatst gepubliceerd op 24 oktober 2023 (om 18:33)

In september en oktober werden er inloopmomenten georganiseerd in de deelgebieden van gebiedsontwikkeling Vierwaarden. Dit project gaat aan de slag met dijkversterking, rivierverruiming, aanleg van natuur en recreatieve ontwikkeling in Venlo-Noord, Velden, Arcen, Lottum en Grubbenvorst.

Verkenning

De verkenningsfase van project Vierwaarden is in volle gang! Samen met de omgeving gaan de samenwerkende overheden op zoek naar een pakket aan maatregelen om hoogwaterveiligheid, natuur en recreatieve ontwikkeling te verbeteren. Tijdens de verkenning kunnen inwoners, ondernemers en andere betrokkenen meedenken over oplossingen voor hun gebied. Dit kon onder andere tijdens inloopmomenten die in september en oktober werden georganiseerd. Zij konden hier ook terecht met hun vragen over het project.

Goede inbreng tijdens inloopmomenten

Tijdens de inloopmomenten spraken we inwoners die op verschillende manieren bij het project betrokken zijn. Onder het genot van een kop koffie stelden zij vragen en droegen ze ideeën aan. Op grote kaarten konden mogelijke oplossingen en belangrijke plekken aangewezen worden. En dat gaf stof voor een goed gesprek! We willen iedereen bedanken die is langs gekomen. Uw inbreng en vragen nemen wij mee in onze zoektocht om tot de beste oplossing voor uw gebied te komen. Zo kunnen wij uw omgeving veiliger, mooier en duurzamer achterlaten!

Ontwerpateliers

Naast open inloopmomenten organiseren we ook ontwerpateliers in elk gebied. Tijdens zo’n atelier gaan we samen met een afvaardiging uit het gebied schetsen aan mogelijke oplossingsrichtingen. Voor het najaar staan er nog een paar ontwerpateliers op de planning.

En daarna?

Hoe verder we in de verkenning komen, hoe duidelijker het wordt welke oplossingsrichtingen het meest kansrijk zijn om verder te onderzoeken. In de volgende stap gaan we de kansrijke alternatieven beschrijven. Dit doen we in een Notitie van Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Wilt u meer weten over project Vierwaarden, ideeën aandragen of vragen stellen? Meer informatie vindt u op onze projectpagina.

Samenwerkingspartners

Het project Vierwaarden is een initiatief van gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat).